1.1.2019 – 31.12.2021

Vuonna 2017 valtioneuvoston käynnistämä ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan 2018 ja muutti merkittävästi koulutuksen järjestäjien rahoitusperusteita ja prosesseja. Myös toimijoiden kuten koulutuksen järjestäjän, opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan roolit ovat muutoksessa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajan ohjaukselliseen ammattirooliin siirtymistä ja sitä tukevia
taitoja, itsearviointikykyjä ja ammatillista identiteettiä. Lisäksi tavoitteena on a) tunnistaa, b) nimetä ja c)
puuttua uudessa tilanteessa vallitseviin opettajan työn vaativuustekijöihin, ja löytää näihin toimivia työtä
uutta ammatillista roolia tukevia malleja. Uuden ammatillisen roolin hallintaa edistetään koulutuspäällikön
valmentajuuden ja opettajan ohjauksellisten valmiuksien edistämisellä. Molempien kohdalla roolimuutosta
edistetään vahvistamalla itsetuntemusta ja minäpystyvyyttä suhteessa muuttuvaan ammatilliseen rooliin ja
sen asettamiin vaatimuksiin.
Hankkeessa mukana olevien toimijoiden kesken a) tunnistetaan, b) nimetään ja c) vahvistetaan
oleellisimmat voimavaratekijät, joihin opettaja itse hänen esimiehensä (koulutuspäällikkö) ja
opettajakolleegio sekä työpaikka (työpaikkaohjaaja) yhdessä voivat yhdessä vaikuttaa. Voimavaratekijät
voivat olla henkisiä, osaamiseen liittyviä, sosiaalisia tai fyysisiä. Ne voivat liittyä itse työn tekemiseen,
johtamiseen ja opettajan /työpaikkaohjaajan oppilaskeskeisten ohjauskäytäntöjen luomiseen ja
uudenlaiseen roolitukseen. Parhaimmillaan syntyy myös uuteen roolitukseen liittyviä vuorovaikutus,
opiskelijoiden ohjaus- ja työskentelymalleja.

Opettajien ammatillisen identiteetin kehitystä arvioidaan pystyvyyskäsitystä seuraamalla ja mahdollisesti
myös alku-, väli ja loppuarvioinneilla sparrauksen yhteydessä. Samoin koulutuspäälliköiden
valmennuksellisten taitojen kehitystä laadullisilla opetuskontekstissa käytetyillä pystyvyysarvioinneilla.
Käytännön työpaikalla tapahtuvan oppimisen  ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen mallien toimivuutta
testataan ja arvioidaan hankkeen aikana paitsi Tavastian sisäisillä foorumeilla myös työpaikkaohjaajien
työorganisaatioiden edustajien kanssa työpaikoilla sekä yhteisissä tapaamisissa.


Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Konsultit Frantsi Oy   palvelun tarjoaja

Rahoittaja

Työsuojelurahasto

Lisätietoja antaa

Saija Hieta

Henkilöstön kehittäjä
Saija.Hieta@kktavastia.fi
+358504400459

Sivua päivitetty 31.8.2023 kello 09.01