TUOVI – tukea opintoihin vieraskielisille

PROJEKTIN PERUSTIEDOT

Projektin tila  Päättynyt
 Aloituspäivämäärä  21.5.2014

HAKIJA/ HALLINNOIVA ORGANISAATIO

 Nimi  Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

PROJEKTIN VASTUUHENKILÖ

Etunimi Tiina
 Sukunimi  Alhainen
 Sähköposti  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

RAHOITUSVIRANOMAINEN

 Opetushallitus

TOIMINTASUUNNITELMAT

Hankkeen tavoitteena on:

Tukea maahanmuuttajien tasa-arvoista pääsyä ammatilliseen koulutukseen.

 • parannetaan tiedotusta koulutusvaihtoehdoista ja uudistuneesta yhteishausta maahanmuuttajille ja heitä ohjaavalle verkostolle
 • perehdytetään ohjausverkostoa, tiivistetään ohjausyhteistyötä nivelvaiheissa
 • esitellään koulutusvaihtoehtoja maahanmuuttajille, jotka ovat hakeutumassa ammatilliseen koulutukseen
 • tuetaan joustavia opintopolkuja ja yksilöllisiä ratkaisuja nivelvaiheissa
 • varmistetaan oikeaa alavalintaa henkilökohtaisella ja ryhmämuotoisella ohjauksella

Kehittää maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjausmalleja

 • sosiaalisen median hyödyntäminen oppimisprosessin ohjaamisessa ja osaamisen osoittamisessa
 • mobiilioppimisen keinot oppimisprosessin ohjaamisessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä
 • henkilökohtainen ja pienryhmäohjaus
 • tukimateriaaleja alakohtaiseen ammattisanaston oppimiseen
 • henkilöstön osaaminen ja rohkeus pedagogisissa valinnoissa kasvavat ja toiminta on oppijalähtöistä

Kehittää malleja ja rakenteita suomi toisena kielenä -opetuksen integrointiin ammatillisiin tutkinnonosiin ja työssäoppien

 • kehitetään ja kokeillaan malleja oppia alakohtaista suomea
 • kehitetään tapoja kehittää suomen kielen oppimista työssäoppimalla: tehtäväpaketit, verkko-oppimateriaalien hyödyntäminen, ohjaus ja arviointi.

Projektissa kehitettyä materiaalia:

Materiaalia kiinteistöpalvelualalle
Liite kiinteistöpalvelualan materiaaliin
Materiaalia ravintola-alalle

Mukana olevat organisaatiot

Hyria koulutus Oy

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia