TUOVI – tukea opintoihin vieraskielisille

PROJEKTIN PERUSTIEDOT

Projektin tila  Päättynyt
 Aloituspäivämäärä  21.5.2014

HAKIJA/ HALLINNOIVA ORGANISAATIO

 Nimi  Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

PROJEKTIN VASTUUHENKILÖ

Etunimi Tiina
 Sukunimi  Alhainen
 Sähköposti  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

RAHOITUSVIRANOMAINEN

 Opetushallitus

TOIMINTASUUNNITELMAT

Hankkeen tavoitteena on:

Tukea maahanmuuttajien tasa-arvoista pääsyä ammatilliseen koulutukseen.

 • parannetaan tiedotusta koulutusvaihtoehdoista ja uudistuneesta yhteishausta maahanmuuttajille ja heitä ohjaavalle verkostolle
 • perehdytetään ohjausverkostoa, tiivistetään ohjausyhteistyötä nivelvaiheissa
 • esitellään koulutusvaihtoehtoja maahanmuuttajille, jotka ovat hakeutumassa ammatilliseen koulutukseen
 • tuetaan joustavia opintopolkuja ja yksilöllisiä ratkaisuja nivelvaiheissa
 • varmistetaan oikeaa alavalintaa henkilökohtaisella ja ryhmämuotoisella ohjauksella

Kehittää maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjausmalleja

 • sosiaalisen median hyödyntäminen oppimisprosessin ohjaamisessa ja osaamisen osoittamisessa
 • mobiilioppimisen keinot oppimisprosessin ohjaamisessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä
 • henkilökohtainen ja pienryhmäohjaus
 • tukimateriaaleja alakohtaiseen ammattisanaston oppimiseen
 • henkilöstön osaaminen ja rohkeus pedagogisissa valinnoissa kasvavat ja toiminta on oppijalähtöistä

Kehittää malleja ja rakenteita suomi toisena kielenä -opetuksen integrointiin ammatillisiin tutkinnonosiin ja työssäoppien

 • kehitetään ja kokeillaan malleja oppia alakohtaista suomea
 • kehitetään tapoja kehittää suomen kielen oppimista työssäoppimalla: tehtäväpaketit, verkko-oppimateriaalien hyödyntäminen, ohjaus ja arviointi.

Projektissa kehitettyä materiaalia:

Materiaalia kiinteistöpalvelualalle
Liite kiinteistöpalvelualan materiaaliin
Materiaalia ravintola-alalle

Mukana olevat organisaatiot

Hyria koulutus Oy

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia