Vertaisarvioinnilla tulosta

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Aloituspäivämäärä  13.12.2017

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Jouni
Sukunimi  Haajanen
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Mukana olevat organisaatiot

 Ahlmanin koulun säätiö
 Hevosopisto
 Kiipulasäätiö
 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
 Palloilu Säätiö
 SASKY koulutuskuntayhtymä
 Tampereen seudun koulutuskuntayhtymä TREDU
 Ammattiopisto Tavastia

Toimintasuunnitelmat

Ammatillisen koulutuksen reformin laadukas käyttöönotto on verkoston toteuttajien strategisten tavoitteiden ydin. Hankkeessa verkoston tavoitteena on saattaa toteuttajien laadunhallintajärjestelmät (prosessikuvaukset, toimintakäsikirja, seuranta ja mittaristo, parantamisen menetelmät) reformin tavoitteita vastaavaksi hyödyntämällä paitsi toteuttajakohtaista kehitystyötä, myös toteuttajien välistä vertaisarviointia. Vertaisarvioinnissa painotetaan reformin tavoitteita, kuten joustavaa hakua, henkilökohtaistamista, joustavia suoritusmahdollisuuksia sekä työpaikalla järjestettävän koulutuksen laatua. Vertaisarvioinnin laadukkaan toteuttamisen varmistamiseksi verkosto kouluttaa ryhmän vertaisarvioijia. Lisäksi laaditaan suunnitelma vertaisarviointien toteuttamiselle siten että oppimista tapahtuu vastavuoroisesti kunkin toteuttajan kannalta tärkeimmät painotukset huomioiden. Samalla osallistetaan henkilöstöä, asiakkaita ja kumppaneita hankkeeseen. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadun kehittämiseksi määritetään aihepiirin suurimmat toteuttajakohtaiset kehittämiskohteet työelämäyhteistyön ja vertaisarviointien avulla.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia