Monet polut työelämään (ESR)

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  1.11.2016

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Kiipulasäätiö

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Sirpa
Sukunimi  Rintala
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Hämeen ely-keskus

Toimintasuunnitelmat

Hankkeen kohderyhmänä ovat kotoutumiskoulutuksen jälkeen vailla työtä ja opiskelupaikkaa olevat maahanmuuttajat. Tämä ryhmä tarvitsee erityisiä keinoja integroituakseen työmarkkinoille. Arviointi-, ohjaus-, koulutus- ja työllistämispalvelujen tulee sopivassa muodossa  olla näiden ihmisten saatavilla. Hankkeessa kehitetään näitä palveluja ja niiden välistä koordinointia.

Hankkeessa luodaan uusi, joustava kotoutujien erilaiset tarpeet huomioiva ja kustannustehokas palvelumalli, jonka kautta työllistyminen kotoutumiskoulutuksen jälkeen tehostuu. Uutta tässä mallissa on se, että se luodaan eri organisaatioiden välisessä yhteistyössä ja toiminta ylittää organisaatio- ja paikkakuntarajat tarvittaessa.

Hankkeen myötä kotoutumiskoulutuksen suorittaneiden maahanmuuttajien osaaminen kartoitetaan ja tulosten perusteella maahanmuuttaja pystytään ohjaamaan sopivaan koulutusmuotoon tai työpaikkaan ja näin edesautetaan nopeaa työelämään ja tarkoituksen mukaiseen koulutukseen siirtymistä. Hankkeen tuloksena kotoutumiskoulutuksen suorittaneiden maahanmuuttajien työllistyminen paranee, pääsy jatkokoulutukseen selkeytyy ja kynnys ryhtyä yrittäjäksi madaltuu. Hankkeen myötä kotoutumiskoulutuksen suorittaneiden kotoutujien kotoutumisprosessi jatkuu koulutuksen päätyttyäkin sujuvasti ja yksilöllisesti ja näin kotoutujien työllisyysaste paranee ja uhka pitkäaikaistyöttömyydestä tai työmarkkinoilta syrjäytymisestä vähenee.

Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky
Kiipulasäätiö

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia