Työpaikkaohjaajien koulutus

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  7.2.2014

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi  Jari
Sukunimi  Lartama
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Projektin kuvaus

Valtionavustus on myönnetty käytettäväksi alle 25-vuotiaiden, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien nuorten työpaikkaohjaajien koulutukseen. Työpaikkaohjaajien ja työyhteisöjen osaamista kehitetään siten, että työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaus huomioi erityisesti nuoren opiskelijan ohjaustarpeet. Työpaikkaohjauksen on oltava riittävää ja osuvaa ja sen tulee tukea opiskelijan ja työyhteisön ammattiosaamisen ja –identiteetin kehittymistä. Riittävällä ja osuvalla ohjauksella varmistetaan, että työpaikalla tapahtuva opiskelu vasta tutkinnon tavoitteita ja opiskelijan osaaminen työelämän tarpeita. Lisäksi kehitetään ja parannetaan työpaikkaohjaajien työpaikalla tapahtuvaa arviointiosaamista.

 

Toteuttamissuunitelma:

Tarkoituksena on selvittää, minkälaista tukea olemassa olevat työpaikkakouluttajat kaipaavat sekä selvitetään tämänhetkiset ohjauksen tarjoamismahdollisuudet ja miten ne korreloituvat odotuksiin ja tarpeeseen. Kehitetään työvälineitä ja mallia, jossa tuetaan opiskelijaa ja työpaikkakouluttajaa opintojen koko prosessin aikana.

Mukana olevat organisaatiot: Hyria koulutus Oy, Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia