UVVET – Uutta vetovoimaa energiatehokkaista teräsrakenteista (EAKR)

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
 Aloituspäivämäärä  1.1.2015

Hakija/hallinnoiva organisaatio

Nimi  Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Projektin vastuuhenkilö

 Etunimi Teemu
 Sukunimi  Vepsäläinen
 Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@Kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Uudenmaan liitto

Muut mukana olevat organisaatiot

 Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 Linnan Kehitys Oy
 Hyria koulutus Oy

Toimintasuunnitelmat

 Hankkeen yleisenä tavoitteena on vahvistaa Hämeen alueen valmiuksia kohdata valmistavan teollisuuden teknologisia ja taloudellisia muutoksia. Tavoitteet lähtevät työelämän tarpeista ja ne koskevat metallialan tutkimuskeskittymän kehittämistä, palvelutarjonnan lisäämistä, alueen yritysten tki-toiminnan vahvistamista, koulutuksen suuntaamista työelämäläheisemmäksi sekä toimia kansainvälisten yhteyksien kehittämiseksi.

Hankkeessa panostetaan alueen kehittämistoimijoiden ja eri koulutusorganisaatioiden (toinen aste – AMK) yhteistyön kehittämiseen ja niiden yhteisten tutkimuspalvelujen tuomiseen alueen elinkeinoelämän käyttöön. Hankkeessa tavoitellaan myös yliopistoyhteistyön lisäämistä alueen yritysten tarpeista lähtevien konkreettisten toimien kautta, jotka tähtäävät uusien tuotteiden kehittämiseen ja modernien tki-menetelmien käyttöönottoon.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat metallialan tutkimus- ja kehittämisympäristön vahvistamiseen sekä pk-yritysten tutkimus- ja kehitystoimien tukemiseen. Toiminta tukee alueellisen Teräsrakentamisen Huippuosaamiskeskuksen, SCEC, kehitystä.

Hankkeen tuloksena Hämeen alueelle on muodostunut metallialan vahva, monipuolinen ja usean toimijan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä. Toiminnan tuloksena alueella on pysyvää, pitkäjännitteistä ja kestävää kehitykseen perustuvaa kansanvälisen tason työelämälähtöistä tki-toimintaa. Hankkeen vaikutuksesta alueen pk-yritysten edellytykset menestyä ja kasvaa lisääntyvät valmistavaa teollisuuttaa koskevassa rakennemuutoksessa.

Hankkeen konkreettiset tulokset ovat seuraavia:

  • TKI-ympäristön kehittyminen
  • TKI-palveluiden monipuolistuminen
  • Metallialan yritysten uudistuminen

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja palvelut, tutkimuslaitteet, rakennettu pilotointi- ja demonstraatioympäristö sekä kansainvälinen yhteistyöverkosto jäävät pysyvästi Hämeen alueen voimavaraksi. Teräsrakentamisen huippuosaamiskeskuksen ja sen ympärille kehittyneen työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen verkoston vaikutuksena muodostuu jatkumona toiminnan uudistumista ja uutta liiketoimintaa.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia