Ubiikkia II

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  18.12.2014

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Anu
Sukunimi  Konkarikoski
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Projektin kuvaus

Ammattiopisto Tavastiasta Ubiikkia II -jatkohankkeeseen osallistuvat kone- ja metalliala, sähkö- ja automaatiotekniikka sekä pintakäsittelyala. Kaikkien alojen yhteisenä tavoitteena on

 • kartoittaa, minkälaisiin toimenkuviin työnantajat tarvitsevat uusia työntekijöitä ja mihin niistä opiskelijoiden on mahdollista työllistyä valmistuttuaan ja siten varmistetaan työnantajille osaajien saatavuutta.
 • rakentaa em. tarpeeseen sopivia yksilöllisiä polkuja, joissa hyödynnetään tutkintojärjestelmän laaja-alaisuutta monipuolisesti ja otetaan tarvittaessa osia muista tutkinnon osista. Tarvittaessa suunnitellaan paikallisesti tarjottavaa tutkinnon osaa.
 • määritellä, mitä tutkinnon osien mitäkin ammattitaitovaatimuksia voi missäkin työssäoppimispaikassa oppia. Tällä varmistetaan työssäoppimisen tavoitteellisuutta.
 • määritellä missä järjestyksessä osaamisperusteinen oppimispolku tulee suorittaa, jotta kussakin työssäoppimispaikassa kutakin työtehtävää suorittamalla oppii mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti.
 • parantaa tavoitteellisuutta ja oppimisen laatua sillä, että opiskelija suorittaa blogiinsa viikkotehtävät ja HOPS:in määritellyn osaamisen teoriatehtävät niin oppilaitoksessa kuin työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja keskustelee niistä verkossa tapahtuvassa ryhmäkeskustelussa, johon osallistuvat myös oppilaitoksessa opintoaan suorittavat opiskelijat. Valo- ja videokuvan käytön pelisäännöt sovitaan työnantajien kanssa.
 • parantaa työllistymiseen johtavilla poluilla ja onnistumistarinoilla vientiteollisuusalojen vetovoimaisuutta.

Teollisen pintakäsittelyn alakohtaisena tavoitteina on

 • jatkaa v. 2014 aikana hankkeessa testatun toimintamallin kehittämistä ja mallintamista, jossa opiskelija tai muutaman opiskelijan ryhmä lähtee tarkoin määritellyssä osaamisvaiheessa alan yritykseen työssäoppimaan siten, että opettaja on sovitun määrän päiviä opettamassa ja perehdyttämässä työssäoppimispaikalla taloudellisesti kannattavalla tavalla. Samalla opettajan oma osaaminen pysyy ajan tasalla.
 • siirtyä edellistä varten tiimiopettajuuteen, joka voidaan mallintaa muille aloille sovitettavaksi toimintamalliksi. Mallissa on tarkoitus vuorotella tiimin opettajien kesken kiertävää työssäoppimisen ohjausvuoroa muiden opettajien opettaessa oppilaitoksessa TUTKE 2:n mukaisten HOPS:ien mukaan vaihtelevia osaamisia.
 • uusien yhteisten tutkinnon osien integrointi työtehtäviin liittyviin oppimiskokonaisuuksiin siten, että osaamisen voi hankkia työssäoppimisjaksolla, esimerkkinä matematiikka.

Kone- ja metallialan sekä sähkötekniikan alakohtaisina tavoitteina on erityisesti

 • opiskelijoiden yksilölliset polut ja kesäajan hyödyntäminen kohdennetussa osaamisen hankkimisessa yhteistyöyrityksissä.
 • verkko-ohjauksen menetelmien kouluttautuminen ja käyttöönotto työssäoppimisen ohjaamisen ja yksilöllisten polkujen rakentamisen helpottamiseksi.
 • sovittaa kone- ja metallialalle sekä sähkötekniikkaan vuonna 2013 toteutetussa Ubiikkia Hämeestä -hankkeessa pintakäsittelyalalla hyväksi havaittuja käytänteitä työpaikalla ja oppilaitoksessa vuorottelevista opinnoista.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia