Toteutusaika  1.2.2018–31.10.2020

Ammatillisen koulutuksen reformi ja sitä ohjaavat säädökset haastavat oppilaitoksia kehittämään uraohjaustaan monella tavoin. Vahva henkilökohtaistaminen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen edellyttää oppilaitosten ohjauspalveluiden uudistamista.

Samaan aikaan maakuntien työllistymistä tukeva palvelujärjestelmä uudistuu perusteellisesti. Ammatillisen toisen asteen oppilaitosten tulee turvata opiskelijoidensa työllistymistä tukevat ohjauspalvelut myös opiskelijoiden valmistumisen jälkeen. Tässä tarvitaan valmisteluvaiheen yhteistyötä maakuntia kehittävien toimintojen kanssa.

Työuralle – hankkeen keskeiset tavoitteet ovat osatoteuttajina olevien oppilaitosten uraohjausjärjestelmien analysointi ja uusiminen, yritysten kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen sekä maakunnalliseen juuri valmistuneiden opiskelijoiden työllistymistä tukevien palvelujen kehittämiseen osallistuminen.

 


Mukana olevat organisaatiot

Kiipulasäätiö (hallinnoiva organisaatio)
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Hyria koulutus Oy
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, LHKK
Hämeen ammattikorkeakoulu

Rahoitus

Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Taru Vierimaa
taru.vierimaa@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 20.4.2021 kello 09.24