Toteutusaika 1.6.2017–2019

Työturvaa Euroopasta on kaksivuotinen ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -liikkuvuushanke. Partnereita on yhteensä 12 kuudesta eri maasta, jotka ovat Italia, Ranska, Saksa, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro. Hankkeessa on ulkomaanjaksoja yhteensä 93, joista 81 on opiskelijoille ja 12 mukana seuraaville henkilöille. Opiskelijoiden jaksot kestävät 28 päivää.

Opiskelijan osallistuminen hankkeeseen määräytyy henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjatun opintopolun mukaan. Ulkomaan jaksolla on tärkeä merkitys myös itsetunnon kohottajana ja erityisesti kannustetaankin osallistumaan opiskelijoita aloilta, joista ei aiemmin ole ollut ulkomaanjaksoille lähtijöitä. Kv-jaksosta suoriutumaan riittää arkielämän tiedot ja taidot. Yhdessä oman opettajansa kanssa opiskelija määrittelee kv-jakson sisällön ja ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Erityistä huomiota kiinnitetään työturvallisuusseikkoihin ja elinikäisen oppimisen avaintaitoihin.


Hallinnoiva organisaatio

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätiedot

Arto Ruhala
arto.ruhala@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 29.12.2020 kello 12.17