Laadulla tulosta 2

Projektin perustiedot

Projektin tila  Päättynyt
 Aloituspäivämäärä  21.11.2014

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Sastamalan koulutuskuntayhtym’

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelma

Projektin yhteiset tavoitteet:

  1.  Opiskelijoiden ja työelämän ottaminen mukaan laadunhallinnan kehittämiseen
  2. Valmentaa henkilöstöä itsearviointeihin
  3. Kehittää toimintatapoja ennakoivaan toimintaan ja laadunhallintaan

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastian tavoitteet:

  1. IMS-sähköisen järjestelmän käyttöönotto Koulutuskuntayhtymän laadunhallinnassa
  2. Ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön toimintajärjestelmien yhteen sovittaminen Koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmäksi
  3. Opiskelija- ja työelämäpalautteen ja niiden palautejärjestelmien kehittäminen
  4. Itsearviointiprosessin suunnittelu huomioiden erityisesti opiskelijoiden, henkilöstön ja sidosryhmien osallisuus

Mukana olevat organisaatiot

Faktia Koulutus Oy

Hevosopisto/ Ypäjän Hevosopisto

Kiipulasäätiö/ Kiipulan ammattiopisto

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ Forssan ammatti-instituutti

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia