TUOVI – tukea opintoihin vieraskielisille 2

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  21.5.2015

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi  Tiina
Sukunimi  Alhainen
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Mistä on kyse? 

Hankkeessa törmäytetään suomen kielen ja ammatin opettajan asiantuntijuudet, ammattipedagogiikka, ohjaus ja S2-opetus perinteisiä osasto- ja työnkuvarajoja rikkovalla tandem-työparityöskentelyllä.

Hankkeen tavoitteena on:

Tukea maahanmuuttajien tasa-arvoista pääsyä ammatilliseen koulutukseen

 • Parannetaan edelleen tiedotusta koulutusvaihtoehdoista ja uudistuneesta yhteishausta maahanmuuttajille ja heitä ohjaavalle verkostolle, systematisoidaan käytäntöjä
 • Perehdytetään ohjausverkostoa, tiivistetään ohjausyhteistyötä nivelvaiheissa, vertaisopitaan Hyrian ja Tavastian käytännöistä
 • Esitellään koulutusvaihtoehtoja maahanmuuttajille, jotka ovat hakeutumassa ammatilliseen koulutukseen, varmistetaan oikeaa alavalintaa ohjauksen keinoin
 • Tuetaan joustavia opintopolkuja ja yksilöllisiä ratkaisuja nivelvaiheissa
 • Varmistetaan oikeaa alavalintaa henkilökohtaisella ja ryhmämuotoisella ohjauksella

Luodaan mallit ja toimintatavat uusien tutkinnonperusteiden mukaisten osaamisperusteiseen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmien laatimiseen, osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenetelmiin sekä osaamisen hankkimisen yksilölliseen tukemiseen.

 • Maahanmuuttajalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma: ketkä osallistuvat sen laadintaan, mitä asioita tulee ottaa huomioon uusien tutkinnon perusteiden ja arvioinnin ohjeiden mukaisesti. Luodaan ohjeistus esimerkiksi tukitoimien ja kielivalintojen ohjaamiseen maahanmuuttajaopiskelijoiden kohdalla
 • Kehittää menetelmiä ja verkostotyötä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tukemiseksi, hyödynnetään ammatillisessa aikuiskoulutuksessa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa käytettäviä materiaaleja ja menetelmiä
 • Osaamisen hankkimisen yksilöllisenä tukemisena pilotoida erilaisia tukimuotoja Tavastiassa ja Hyriassa sekä vertaisoppia niistä: yksilöllinen ohjaus, pienryhmäohjaus, tvt:n hyödyntäminen osaamisen hankkimisen yksilöllisessä tukemisessa. Joustavien, yksilöllisten polkujen rakentamista kuvataan esimerkiksi tuotekorttien tai menetelmäkuvausten avulla

Maahanmuuttajien ohjausmallit ja tukimateriaalit

 • suomi toisena kielenä –opetuksen alakohtaisten tehtäväpakettien kehittämistä ja kokeilemista eri aloilla
 • ammatillisten opettajien ja suomi toisena kielenä –opetuksen yhteistyömallit, kokeillaan erilaisia toteutustapoja ja levitetään toimivia malleja oppilaitosten ja osastojen välillä
 • hyödynnetään olemassa olevia selkokielisiä ja maahanmuuttajien oppimista tukevia www-materiaaleja, viedään materiaaleja ammatillisten opettajien ja ohjustyötä tekevien työkaluiksi

Hankkeessa tuotettua materiaalia

Kiinteistöala:

Ruohonleikkurin puhdistaminen

Ruohonleikkauksen valmistelut

Ruohonleikkauksen jälkeen

Jätteiden lajittelu

Verhoiluala:

Työturvallisuus

Verhoilu

Teollinen verhoilu

Perinteinen verhoilu

Pehmustaminen

Ompelu

Kappatyyny

Irtohupun ompelu

Ajoneuvoverhoilu

Mukana olevat organisaatiot

Hyria koulutus Oy

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia