TUOVI – tukea opintoihin vieraskielisille 2

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  21.5.2015

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi  Tiina
Sukunimi  Alhainen
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Mistä on kyse? 

Hankkeessa törmäytetään suomen kielen ja ammatin opettajan asiantuntijuudet, ammattipedagogiikka, ohjaus ja S2-opetus perinteisiä osasto- ja työnkuvarajoja rikkovalla tandem-työparityöskentelyllä.

Hankkeen tavoitteena on:

Tukea maahanmuuttajien tasa-arvoista pääsyä ammatilliseen koulutukseen

 • Parannetaan edelleen tiedotusta koulutusvaihtoehdoista ja uudistuneesta yhteishausta maahanmuuttajille ja heitä ohjaavalle verkostolle, systematisoidaan käytäntöjä
 • Perehdytetään ohjausverkostoa, tiivistetään ohjausyhteistyötä nivelvaiheissa, vertaisopitaan Hyrian ja Tavastian käytännöistä
 • Esitellään koulutusvaihtoehtoja maahanmuuttajille, jotka ovat hakeutumassa ammatilliseen koulutukseen, varmistetaan oikeaa alavalintaa ohjauksen keinoin
 • Tuetaan joustavia opintopolkuja ja yksilöllisiä ratkaisuja nivelvaiheissa
 • Varmistetaan oikeaa alavalintaa henkilökohtaisella ja ryhmämuotoisella ohjauksella

Luodaan mallit ja toimintatavat uusien tutkinnonperusteiden mukaisten osaamisperusteiseen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmien laatimiseen, osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenetelmiin sekä osaamisen hankkimisen yksilölliseen tukemiseen.

 • Maahanmuuttajalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma: ketkä osallistuvat sen laadintaan, mitä asioita tulee ottaa huomioon uusien tutkinnon perusteiden ja arvioinnin ohjeiden mukaisesti. Luodaan ohjeistus esimerkiksi tukitoimien ja kielivalintojen ohjaamiseen maahanmuuttajaopiskelijoiden kohdalla
 • Kehittää menetelmiä ja verkostotyötä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tukemiseksi, hyödynnetään ammatillisessa aikuiskoulutuksessa hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisessa käytettäviä materiaaleja ja menetelmiä
 • Osaamisen hankkimisen yksilöllisenä tukemisena pilotoida erilaisia tukimuotoja Tavastiassa ja Hyriassa sekä vertaisoppia niistä: yksilöllinen ohjaus, pienryhmäohjaus, tvt:n hyödyntäminen osaamisen hankkimisen yksilöllisessä tukemisessa. Joustavien, yksilöllisten polkujen rakentamista kuvataan esimerkiksi tuotekorttien tai menetelmäkuvausten avulla

Maahanmuuttajien ohjausmallit ja tukimateriaalit

 • suomi toisena kielenä –opetuksen alakohtaisten tehtäväpakettien kehittämistä ja kokeilemista eri aloilla
 • ammatillisten opettajien ja suomi toisena kielenä –opetuksen yhteistyömallit, kokeillaan erilaisia toteutustapoja ja levitetään toimivia malleja oppilaitosten ja osastojen välillä
 • hyödynnetään olemassa olevia selkokielisiä ja maahanmuuttajien oppimista tukevia www-materiaaleja, viedään materiaaleja ammatillisten opettajien ja ohjustyötä tekevien työkaluiksi

Hankkeessa tuotettua materiaalia

Kiinteistöala:

Ruohonleikkurin puhdistaminen

Ruohonleikkauksen valmistelut

Ruohonleikkauksen jälkeen

Jätteiden lajittelu

Verhoiluala:

Työturvallisuus

Verhoilu

Teollinen verhoilu

Perinteinen verhoilu

Pehmustaminen

Ompelu

Kappatyyny

Irtohupun ompelu

Ajoneuvoverhoilu

Mukana olevat organisaatiot

Hyria koulutus Oy

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia