Tuottavuutta ja työhyvinvointia pk-yrityksiin – TUOTTO 2

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  3.7.2014

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi  Anni
Sukunimi  Hult
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Uudenmaan ELY-keskus

Projektin kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on lähteä yhdessä pk-yrityksen kanssa kehittämään yrityksen tuottavuutta ja henkilökunnan hyvinvointia. Nämä kaksi yritystoiminnan menestymisen kannalta merkittävää teemaa kulkevat käsi kädessä ja ovat toisistaan riippuvaisia.   

Koulutuskuntayhtymä Tavastian hankkeessa kokeillaan käytännössä uudenlaista työtapaa työhyvinvoinnin lisäämiseksi pilotti työyhteisöissä. Tavoitteena on uudella tavalla ajattelu jossa ollaan pikemminkin tavoite- kuin tehtäväorientoituneita. Uudenlaisella menetelmällä saadaan voimaa kohdata arjen haastavia muutostilanteita ja valmiuksia ajatella asioista uudella tavalla. Uuden ajattelutavan myötä työntekijöille tulee voimavaroja kehittää sekä lisätä osaamistaan ja jakaa sitä yhteisössä laajemmin. Myös työn tuottavuus lisääntyy työhyvinvoinnin myötä tehokkaammin työtä tehdessä.

Projekti on ELY-keskus Uusimaan rahoittama TYKE-projekti. Projektissa ovat mukana kumppaneina Hyria, Kiipula ja Faktia.

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia