Tuella tutkintoon

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  21.5.2014

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Tiina
Sukunimi  Alhainen
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Hankkeen tavoite on kehittää ammatillisen lisäkoulutuksen laatua niin, että henkilökohtaistamisessa ja koko tutkinnonsuorittamisen kolmivaiheisuuden aikana otetaan aiempaa paremmin huomioon erityisen tuen tarpeessa olevat aikuisopiskelijat, maahanmuuttajat ja muut tukea tarvitsevat.

Konkreettiset osatavoitteet:

  1. Aikuisopiskelijoiden erityisen tuen tarpeiden ja muiden mm. suomen kielen valmiuksien kehittämiseen liittyvien tukitarpeiden kartoittaminen henkilökohtaistamisen yhteydessä paranee
  2. Käytännöt hojksin laatimiseen aikuisopiskelijoilla kehittyvät ja yhtenäistyvät
  3. Rakenne ja malli tarjottavista tukitoimista erityistä tukea tarvitseville (ohjaus, tukiopetus valmistavassa koulutuksessa, tuki tutkinnonsuorittamisen vaiheessa)
  4. Henkilöstön osaaminen erityistä tukea tarvitsevien ohjaamisessa ja maahanmuuttajien opettamisessa kehittyvät
  5. Löydetään ja jaetaan asiantuntijuutta, hyviä käytäntöjä ja pedagogisia ratkaisuja kohderyhmään kuuluvien opiskelijoiden ohjaamiseen ja opettamiseen

Mukana olevat organisaatiot

Kiipulan ammattiopisto

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia