Toteutusaika 18.1.2019–31.12.2020

Toiminnalla tuodaan Hämeenlinnan kaupungin peruskouluissa toteutettu tutor-opettajien toiminta osaksi lukiokoulutusta asetettujen tavoitteiden mukaan.

Hankkeessa:

  • laaditaan lukioita yhdistävä tutor-konsepti, joka määrittelee yleisellä tasolla tutoroinnille asetettavat hankelukioita yhdistävät tavoitteet ja sisällöt
  • muodostetaan alueellinen opettajista koostuva verkosto, jossa kaikki hankelukiot ovat edustettuina
  • perustetaan verkkosivusto, johon kootaan hankkeen kannalta oleellinen materiaali, kuten hankekuulumiset, koulutusten dokumentoinnit ja muu hankemateriaali
  • tutoriksi valikoituneille opettajille kohdennetaan resursoitua ohjausaikaa (2-4 vkot) heidän sijoituslukioissaan sekä mahdollistetaan pedagogista täydennyskoulutusta

Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Kaurialan lukio (hallinnoiva oganisaatio)
Janakkalan kunta
Riihimäen kaupunki

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Tuomo Iltanen

Rehtori, liikunta
Tuomo.Iltanen@kktavastia.fi
+358408696470

Sivua päivitetty 24.5.2021 kello 08.36