TOP-Oppisopimus, Omnia

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Aloituspäivämäärä  27.1.2015

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Anu
Sukunimi  Konkarikoski
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimintasuunnitelmat

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on kehittää oppilaitosmuotoista ammatillista peruskoulutusta ja oppisopimuskoulutusta yhdistäviä, opiskelua ja ohjausta tukevia käytänteitä ja luoda malli, jolla työpaikalla tapahtuva oppiminen mahdollistetaan ja siirtymä työn ja opiskelun välillä tehdään joustavammaksi. Toteutettavan ammatillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistävää mallia kehitetään sekä opiskelua ja ohjausta tukevia uudenlaisia oppimisratkaisuja ja -ympäristöjä pilotoidaan Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian tiiviissä yhteistyössä sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Koulutusmalleja kehitetään opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden ja -kokemusten pohjalta, jotta ne palvelisivat entistä paremmin niin opiskelijoiden kuin työelämän etuja ja tavoitteita. Kehittämistyössä hyödynnetään laajan oppilaitos- ja sidosryhmäverkoston kokemuksia.

Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia