Toteutusaika 1.3.2018–28.2.2021

Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan 1.1.2018 ja varsinkin tekniikan aloilla on tarvetta uusille toimintatavoille ja malleille, jotta reformin haasteisiin pystytään vastaamaan. TEFORMIn tavoitteena on muodostaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaava ja ammatillisen koulutuksen reformia toteuttava kehittämiskumppanuus ammatillisen peruskoulutuksen, yritysten sekä ammattikorkeakoulun kesken seuraavilla tekniikan ja liikenteen aloilla, joista kukin muodostaa oman kehittämispilotin:

  • kone- ja tuotantotekniikka (Ammattiopisto Tavastia)
  • autoala (Ammattiopisto Tavastia)
  • sähkö- ja automaatiotekniikka (Kouvolan seudun ammattiopisto)
  • talotekniikka (Kouvolan seudun ammattiopisto)

Kunkin alakohtaisen pilotin moottorina toimii TEFORMI-tiimi, jossa on jäseninä projektipäällikkö, hankevastaava, alakohtaiset projekteissa toimivat asiantuntijat, oma opettajankouluttaja, yritysten edustajat sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Hankkeessa rakennetaan tekniikan aloille hybridin oppimisympäristön käytännön sovelluksia. Opettajat valmennetaan toisaalta alueellisten osaamistarpeiden ennakoijiksi ja toisaalta opiskelijoiden uravalmentajiksi. Potentiaalisten tulevaisuuden huippuosaajien ohjaamiseksi kehitetään uudenlaita ja innovatiivista työpajatoimintaa, jossa sovelletaan joustavasti erilaisia pedagogisia ratkaisuja. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu tukee pedagogista kehittämistä nimeämällä kunkin TEROMI-tiimin jäseneksi oman opettajakouluttajan. Hankkeessa vastaan myös Itämeri-strategiaan etsimällä hybridien oppimisympäristöjen kehittämiseen kansainvälisiä kumppaneita.

TEFORMIn nettisivut


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO
Hämeen ammattikorkeakoulu (hallinnoiva organisaatio)

Rahoitus

Hämeen ELY-keskus

Lisätietoja antaa

Jorma Lakso

Lehtori, autoala
Jorma.Lakso@kktavastia.fi
+358504400851

Sivua päivitetty 24.5.2021 kello 08.38