Toteutusaika 14.12.2018–30.6.2020

TASE on vuonna 2019 toteutettava laaja verkostohanke, jossa tavoitellaan opiskelukustannusten alentamista sekä lukioissa että ammatillisessa koulutuksessa seuraavin toimintakokonaisuuksin

  1. Kartoitetaan oppimateriaali- ja työvälinekustannukset pilottialoilla sekä selvitetään materiaalien hankinnan ja kilpailutuksen ohjeistukset.
  2. Selvitetään opintojen kannalta välttämättömät kustannukset ja kokeillaan sähköistä ja/tai oppikirjatonta opiskelua, kerätään kokeilun vaikutukset oppimistuloksiin ja tuetaan opettajia uusien pedagogisten prosessien käyttöönotossa.
  3. Koostetaan digitaalisia oppimateriaaleja ja oppimateriaalipankkia sekä olemassa olevasta että hankkeessa tuotettavasta uudesta materiaalista.
  4. Luodaan seurantajärjestelmä pilotoinnin opiskelijakohtaisten kustannussäästöjen todentamiseksi
  5. Kehitetään ja kokeillaan yhteishankinnan ja yhteiskäytön prosesseja.

Toimenpiteiden kustannusvaikutukset arvioidaan päättyessä, ja seurantaa jatketaan myös hankeajan jälkeen.


Mukana olevat organisaatiot

Turun kaupunki (hallinnoiva organisaatio)
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Työtehoseura
Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja lukiokoulutus
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia ja lukiokoulutus
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Saimaan ammattiopisto Sampo
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
SASKY koulutuskuntayhtymä, Ruoveden lukio
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Anu Konkarikoski

Kehittämiskoordinaattori
Anu.Konkarikoski@kktavastia.fi
+358505504064

Sivua päivitetty 11.5.2021 kello 13.16