Toteutusaika 1.11.2018–29.2.2021

Lukion uusi OPS (2016) tekee lukio-opiskelijoiden työelämäsuuntautuneen opetuksen ja ohjauksen kehittämisestä välttämätöntä. Taitavasti Tulevaisuuden Työelämään hankkeen tavoitteena on vastata kysyntään  tulevaisuusorientoituneesti, sillä lukiolaisten siirtyminen työelämän ammattilaisiksi kestää jatko-opinnoista riippuen useampia vuosia.

Hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen ja pilotoida lukioon soveltuvia uusia työelämäyhteistyön käytänteitä ja malleja hankekumppaneiden kesken. Hankkeessa on ainutlaatuisia opiskelijoiden ja opettajien työelämätaitojen ja yrittäjämäisen asenteen kehittäminen tulevaisuusperspektiivistä käsin. Kehitettyjä toimintatapoja ja malleja jaetaan ja tehdään näkyväksi sekä hyödynnettäväksi digitaalisesti.

Hankkeen painopisteitä ja siten toimenpiteitä ovat

  • työelämäyhteistyön kehittäminen
  • yrittäjyystaidot
  • opiskelijoiden tulevaisuuden työelämätaitojen kehittäminen
  • opetushenkilöstön työelämäpedagogisten taitojen kehittäminen

Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (hallinnoiva organisaatio)
Hämeenlinnan lyseon lukio, Kaurialan lukio, Parolan lukio ja Lammin lukio
Riihimäen kaupunki, Riihimäen lukio ja aikuislukio
Salon kaupunki, Salon lukio
Someron kaupunki, Someron lukio
Porvoon kaupunki, Linnankosken lukio

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Sivua päivitetty 13.12.2021 kello 14.54