Toteutusaika 1.1.2018–31.7.2020

Hanke toteutetaan osana Taito-ohjelmaa, jossa kehitetään ja juurrutetaan työhön ja työtaitoihin kytkeytyviä toimintamalleja heikot perustaidot omaavien aikuisten taitojen parantamiseksi. Tässä hankkeessa kehitetään erityisesti sellaisia toimintamalleja, jotka edesauttavat ammatillisen tutkinnon suorittamisessa. Hankkeen tuloksena syntyy tapa järjestää opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja ammatillisen koulutuksen reformin hengessä.

Hankkeen tavoitteena on tukea aikuisväestöä parantamaan perustaitojaan luku- ja kirjoitustaidoissa, numerotaidoissa sekä tieto- ja viestintätekniikassa. Tavoitteena on myös tavoittaa, tukea ja ohjata koulutuksiin niitä koulutuksellisesti aliedustettuja ryhmiä, jotka tarvitsevat tukea perustaidoissa. Edelleen tavoitteena on kehittää tapoja järjestää erilaisin pedagogisin ja ohjauksellisin ratkaisuin räätälöityjä opintokokonaisuuksia, jotka mahdollistavat perustaidoissa tukea tarvitsevien osallistumisen koulutuksiin ja täysipainoisen osallisuuden työelämässä ja yhteiskunnassa. Hankkeen vaikuttavimmat toimintamallit vakiinnutetaan hankkeen jälkeen valtakunnallisesti hyödynnettäväksi malliksi järjestää oppimisvalmiuksia parantavia opintoja työelämälähtöisesti, yksilöllisesti, taloudellisesti ja monimuotoisin pedagogisin menetelmin.

http://www.taitavaopva.fi


Mukana olevat organisaatiot

Suomen Diakoniaopisto
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia (hallinnoiva organisaatio)

Rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Lisätiedot

Tiina Alhainen
tiina.alhainen@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 20.4.2021 kello 09.23