Taitava Opva (ESR)

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Toteutusaika  1.1.2018 – 31.7.2020

Hakija / hallinnoiva organisaatio

 Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Tiina
Sukunimi  Alhainen
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

 Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus

Toimintasuunnitelmat

Hanke toteutetaan osana Taito-ohjelmaa, jossa kehitetään ja juurrutetaan työhön ja työtaitoihin kytkeytyviä toimintamalleja heikot perustaidot omaavien aikuisten taitojen parantamiseksi. Tässä hankkeessa kehitetään erityisesti sellaisia toimintamalleja, jotka edesauttavat ammatillisen tutkinnon suorittamisessa. Hankkeen tuloksena syntyy tapa järjestää opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja ammatillisen koulutuksen reformin hengessä.

Hankkeen tavoitteena on tukea aikuisväestöä parantamaan perustaitojaan luku- ja kirjoitustaidoissa, numerotaidoissa sekä tieto- ja viestintätekniikassa. Tavoitteena on myös tavoittaa, tukea ja ohjata koulutuksiin niitä koulutuksellisesti aliedustettuja ryhmiä, jotka tarvitsevat tukea perustaidoissa. Edelleen tavoitteena on kehittää tapoja järjestää erilaisin pedagogisin ja ohjauksellisin ratkaisuin räätälöityjä opintokokonaisuuksia, jotka mahdollistavat perustaidoissa tukea tarvitsevien osallistumisen koulutuksiin ja täysipainoisen osallisuuden työelämässä ja yhteiskunnassa. Hankkeen vaikuttavimmat toimintamallit vakiinnutetaan hankkeen jälkeen valtakunnallisesti hyödynnettäväksi malliksi järjestää oppimisvalmiuksia parantavia opintoja työelämälähtöisesti, yksilöllisesti, taloudellisesti ja monimuotoisin pedagogisin menetelmin.

http://www.taitavaopva.fi

Mukana olevat organisaatiot

Suomen Diakoniaopisto

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia