SELMA-selkokielisyyttä maahanmuuttaille

Projektin perustiedot

Projektin koodi 65/518/2013
Aloituspäivämäärä 27.5.2013
Päättymispäivämäärä 31.12.2014

Suomessa maahanmuuttajien työttömyys on merkittävän korkea. Maahanmuuttajien osuus Suomen työllisestä väestöstä on koko ajan kasvussa, mutta työllistymistä vaikeuttaa puuttuva ammattitaito tai riittämätön suomen kielen taito. Työvoimahallinto ei hanki enää maahanmuuttajille ohjaavia koulutuksia, jolloin on olemassa yhä suureneva joukko maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat tukea suoriutuakseen näyttötutkinnosta. Kielitaidon puutteellisuus, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmän heikko tunteminen ja etenkin näyttötutkintojärjestelmän hahmottumattomuus vaikeuttavat tutkinnon suorittamista. Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten aikuisten näyttötutkinnon suorittamista siten, että tutkinnon suorittajat suoriutuvat tutkintotilaisuuksista ja valmistuvat ko. tutkintoon, mikä edesauttaa heidän työllistymistään.

Hankkeen tarkoituksena on kuvata maahanmuuttajan näyttötutkintoprosessi erityisesti kiinnittäen huomiota prosessiinliittyvään tehostettuun henkilökohtaiseen ohjaukseen sekä riittävään suomen kielen tukeen koko prosessin ajan.

PROJEKTIN  TOIMINTA JA TULOKSET

Hanke toteutettiin vuosina 2013 – 2014. Hankkeessa tuettiin näyttötutkintoa suorittavia opiskelijoita tutkintojärjestelmän ymmärtämisessä ja valmennettiin opiskelijoita tutkintotilaisuusprosessissa. Hankkeessa on tehtiin kuviin pohjautuvaa suomen kielen oppimista ja ammatillisia valmiuksia tukevaa oppimateriaalia yhteistoiminnallisesti yhdessä opiskelijoiden kanssa kiinteistöpalvelu- ja ravitsemisaloille. Hankkeen aikana kehitettiin malli ja materiaali alakohtaisen itseohjautuvuutta tukevan suomi toisena kielenä –opetuksen järjestämiseen Ammattiopisto Tavastiassa.

Tähän kehittämisprosessiin voit tutustua tarkemmin liitteessä. Verkostohankkeessa toteutettiin video, jonka avulla havainnollistetaan tutkinnonsuorittamisen kolmivaiheisuutta näyttötutkintoon hakeutumista pohtivan maahanmuuttajan näkökulmasta. Hankkeessa myös koulutettiin maahanmuuttajien kouluttajia näyttötutkintojärjestelmän ymmärtämiseen sekä selkokielisyyteen ja maahanmuuttajille soveltuvien pedagogisten ratkaisujen käyttämiseen. Hankkeessa tutustuttiin monikulttuurisuuskehittäjäkumppanien Keudan ja Luksian maahanmuuttajakoulutuksiin ja hyviin käytäntöihin.

Ammattiopisto Tavastiassa tuotettua materiaalia (katso linkki):

Selkokielisyyttä maahanmuuttajille, materiaalikoonti

Ravitsemisalan ja puhdistuspalvelualan aineistoa Keudan ammattiopiston sivuilla

Katso linkki
http://www.keuda.fi/tietoa-keudasta/hankkeet/uusi-project-page-50/

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia/ Ammattiopisto Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Tiina
Sukunimi Alhainen

Rahoitusviranomainen

Viranomainen Opetushallitus

Muut mukana olevat organisaatiot

Keudan aikuisopisto
Luksian aikuisopisto

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia