Toteutusaika 1.6.2019–

Hanke on kaksivuotinen Sotenet-verkoston Erasmus+ -liikkuvuushanke, jonka tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille laadukkaita työpaikkajaksoja eurooppalaisissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa. Jaksojen pituudet ovat viidestä kahdeksaan viikkoon pohjautuen opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan eli HOKSiin. Työpaikkoina ovat esimerkiksi päiväkodit, vanhainkodit, sairaalat, kotihoito, palvelutalot ja hoiva- ja hoitokodit.

Hankkeessa toteutuvat opiskelijan HOKS:ssa asetetut osaamistavoitteet sekä ammatillisten tutkinnon osien että yhteisten opintojen (esimerkiksi kielellinen ja monikulttuurinen osaaminen) osalta. Liikkuvuusjaksot voidaan toteuttaa myös valinnaisen tutkinnon osan aikana. Ammatillinen osaaminen arvioidaan näytöissä tai osanäytöissä.

Hankkeessa on kumppaneita Belgiasta, Espanjasta, Hollannista, Irlannista, Iso-Britanniasta, Italiasta, Kreikasta, Ranskasta, Ruotsista, Saksasta, Tanskasta ja Virosta. Kumppanit ovat pääosin oppilaitoksia ja niitä on useassa kaupungissa eri maissa. Sotenet-verkosto on toiminut 20 vuotta ja siinä toimivat Koulutuskuntayhtymä Tavastian lisäksi Forssan Ammatti-instituutin, Keudan, Kirkkopalvelut ry:n, Rasekon, Ammattiopisto Varian, Tredun ja Sakkyn sosiaali- ja terveysalan yksiköt.

Suunniteltuja opiskelijaliikkuvuuksia on 65, joista kaksi on tarkoitettu vastavalmistuneelle sosiaali- ja terveysalan ammattilaiselle. Hankkeessa on varattu rahaa verkoston kotimaisille yhteistyökumppaneille opintovierailua varten, jonka tavoitteena on perehtyä toisen eurooppalaisen ammatillisen oppilaitoksen osaamisentunnistamis -käytäntöihin ja oppia niistä. Lisäksi voimme tarjota hankkeessa uusimpien eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden työpaikkaohjaajille mahdollisuuden tulla tutustumaan suomalaiseen hoitotyöhön

Partnerit kartalla


Hallinnoiva organisaatio

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Sivua päivitetty 3.8.2022 kello 12.05