Toteutusaika 1.5.2019–30.9.2021

Porstua -hankkeella edistetään Hämeenlinnan seudun nuorten (15-29 v.) koulutukseen hakeutumista, koulutuspolkujen jatkuvuutta ja sujuvuutta mahdollistamalla toiminnallinen oppiminen ja ohjaus. Toiminnallinen oppiminen ja ohjaus toteutuu Koulutuskuntayhtymä Tavastian tarjoamassa ja hankkeen osin varustamassa avoimessa toimintaympäristössä. Avoimen toimintaympäristön avulla kehitetään toiminnallisen oppimisen ja ohjauksenmallia, joka tukee toisen asteen ammatillisen reformin keskeisiä tavoitteita esimerkiksi yksilöllisen opiskelupolun rakentumista, joustavaa koulutukseen hakeutumista ja työelämässä vaadittavan osaamisen hankkimista ja päivittämistä.

Toimintaympäristössä nuori voi kokeilla, harjoitella ja näyttää hankkimaansa osaamista tai suorittaa ammatillisen tutkinnon osia. Tavoitteena on rakentaa alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä matalan kynnyksen monialainen kohtaamispaikka, joka mahdollistaa toiminnallista opinto-, ura- ja palveluohjausta talousalueen 15-29 –vuotiaille nuorille. Ammatillisen koulutuksen reformia hyödyntäen Porstua voi toimia myös osaamisen tunnistamisen tukikohtana ja olla keskeyttämisriskissä olevien opiskelijoiden apuna. Paikka voi tarjota apuaan myös tutkinnon osien suorittamisessa niille, joille koko ammattitutkinto ei ole ensisijaisena tavoitteena.

Lisäksi opintojen nivelvaiheessa oleville nuorille tarjotaan mahdollisuus yksilölliseen tukeen vertaismentoroinnin ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Keskeisenä tavoitteena on rakentaa ympäristö, jossa kohtaavat nuoret, heidän perheet/ läheiset, opetuksen, ohjauksen ja hyvinvoinnin ammattilaiset.


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (hallinnoiva organisaatio)

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto/Hämeen ELY-keskus

Lisätietoja antaa

Pia Paananen

Lehtori, Tuva-koulutus
Pia.Paananen@kktavastia.fi
+358504641335

Sivua päivitetty 13.12.2021 kello 14.52