Toteutusaika 13.11.2020 – 31.12.2022

Hanke kuuluu Opetushallituksen Oikeus osata -kehittämisohjelman 1.2 hankekokonaisuuteen: opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen.

Polkuja-hankeen tavoitteena on kehittää ammatillisiin oppilaitoksiin toimintamalli perustaitojen lähtötason tarkoituksenmukaiseen testaamiseen ja kartoittamiseen sekä perustaitojen vahvistamista tarvitseville ohjattu polku osaamisen kehittämiseen. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteisten tutkinnon osien osaamisen osoittamiseen sisällöt, toteutustavat ja arviointikriteerit sisältävä toimintamalli ja aliedustetut ryhmät huomioon ottava korkea-asteen opintoihin suuntaava valmennuspolku.

Tavoitteet

  1. Opiskelijoiden perustaitotason tunnistaminen
  2. Perustaitojen vahvistaminen
  3. Jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen

www.koulutustakuu.fi/pilkahduksia/


Mukana olevat organisaatiot

  • Turun kaupunki (koordinointi)
  • Turun ammatti-instituutti
  • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
  • Ammattiopisto Spesia
  • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
  • Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Anu Konkarikoski

Kehittämiskoordinaattori
Anu.Konkarikoski@kktavastia.fi
+358505504064

Sivua päivitetty 3.1.2023 kello 10.04