Toteutusaika 1.10.2020–30.9.2022

“Physical education and ICT to increase wellbeing and social inclusion” on kaksivuotinen Erasmus+ -koulujen yhteistyöhanke. Hankkeen päätavoite on haavoittuvassa asemassa olevien opiskelijoiden ja mahdollisten koulupudokkaiden sosiaalinen inkluusio ja mukaan ottaminen opiskelu-/kouluyhteisöön. Tavoitteena on opiskelijoiden itseluottamuksen, motivaation, tietojen ja taitojen sekä oppimistulosten parantaminen.

Hankkeen koordinaattori on Colegiul Economic Ion Ghica, Romania. Koulutuskuntayhtymä Tavastian lisäksi hankkeen muut kumppanit ovat Italiasta, Portugalista, Saksasta ja Turkista. Hankkeeseen kuuluu em. oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuuksia ja yhteisiä hanketapaamisia sekä erilaisten tietoteknisten sovellusten käyttöä edistämään hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja yhteydenpitoa hankekumppaneiden välillä. Liikkuvuusjaksojen kesto on kuusi päivää ja jokaisella liikkuvuusjaksolla on oma hankkeen päätavoitetta tukeva teemansa. Kumppaneiden vieraillessa Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa teemana on “Green Care”.

Hankkeesta viestitään Koulutuskuntayhtymä Tavastian eri viestintäkanavissa. Pääviestintäkanavana on Ammattiopisto Tavastian Instagram-tili @tavastia_international_path

Physical-IT-y
Hankkeen partnerit kartalla


Hallinnoiva organisaatio

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Päivi Seppälä

Lehtori, matkailu
Paivi.Seppala@kktavastia.fi
+358504400481

Sivua päivitetty 4.10.2022 kello 11.45