Toteutusaika 15.9.202031.1.2022

Tukitoimilla tavoitteena on tukea opiskelijoita lukio-opintojen läpäisemisessä. Kurssien läpäiseminen ja opiskelijan osaamistaidon palauttaminen omalle tasolleen keväällä syntyneen oppimisvajeen jälkeen. Tämän toivotaan tuottavan myös oppimismotivaatiota (erityisesti kumulatiiviset oppiaineet).

  • Kertauskursseja
  • Tukiopetus, läksyparkki ja vertaismentorointi
  • Samanaikaisopetus

Kouluun palkataan kuraattorityön tueksi henkilö, joka toimii läheisessä yhteistyössä kuraattorin, opinto-ohjaajien ja etsivän nuorisotyön kanssa. Keskeisenä tehtävä on opiskeluun ja oppimiseen kannustaminen. Hän auttaa opiskelijaa opiskelussa ja oppimisessa, häneen saa yhteyden matalalla kynnyksellä. Tämä toiminta tukee lukiokoulutus Tavastian oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän tavoitteiden toteutumista.

Tavoitteet

  • Kevään 2020 koronavirus epidemian jättämien osaamisaukkojen paikkaaminen erilaisin tukitoimin ja lisäopetuksen avulla.
  • Ohjauksen ja tukitoimien lisääminen. Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja opintojen keskeyttämisen riskin ja sitä kautta syrjäytymisuhan poistaminen.

Mukana olevat yksiköt

Hämeenlinnan Lyseon lukio
Hämeenlinnan Lyseon lukion aikuislinja
Kaurialan lukio
Parolan lukio
Lammin lukio

Rahoittaja

Opetushallitus

 

 

 

Lisätietoja antaa

Pieta Tukkimäki-Hildén

Rehtori, ruotsi
Pieta.Tukkimaki-Hilden@kktavastia.fi
+358407493843

Sivua päivitetty 13.9.2022 kello 12.19