Toteutusaika 12.4.2019– 31.12.2021

Koulutushankkeessa kehitetään, tunnistetaan ja tunnustetaan osallistujien digi- ja tiimiopettajuus-osaamista hyödyntäen tutkimus- ja tietoperustaista Oppiminen Onlineosaamismerkkijärjestelmää.  Malli tarjoaa kustannustehokkaan ja sisällöllisesti rikkaan valtakunnallisen koulutuskanavan, joka samalla verkottaa opettajia yli oppilaitosrajojen mahdollistaen uusien innovatiivisten toimintatapojen laajamittaisen jalkauttamisen oppilaitoksiin niiden omista lähtökohdista.

Koulutusosioissa perehdytään digipedagogiikan perustyökaluihin opettajien digitaalisen osaamisen eurooppalaisen viitekehyksen (DigCompEdu) mukaisesti ja syvennytään niiden hyödyntämiseen tiimiopettajuuden ja -osaamisen rakentamisessa työelämälähtöisesti. Hankkeen toteutustapoina ovat koulutusosiosta riippuen osaamismerkein ohjautuvan oppimisen malli, verkkokoulutus sekä lähipäivät.


Mukana olevat organisaatiot

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (hallinnoiva organisaatio)
Hämeen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Anu Konkarikoski

Kehittämiskoordinaattori
Anu.Konkarikoski@kktavastia.fi
+358505504064

Sivua päivitetty 28.3.2022 kello 10.21