Toteutusaika 1.11.2018–31.1.2021

Hanke edistää opettajien ja koulutusorganisaatioiden osaamista kehittämällä uusia opetusmenetelmiä ja käytänteitä aikuisten maahanmuuttajien koulutuksessa eri koulutusmuodoissa erityisenä kohteena oppimisessa tarvittavien perustaitojen vahvistamine. Hanke kuuluu Taito-ohjelman piiriin ja siinä kehitetään koulutuksessa pysymiseen ja koulutukseen pääsemiseen kytkeytyviä valtakunnallisia toimintamalleja.

Projektin tavoitteet ja tulokset tiivistettynä:

  1. Koulutuksen laadun nostaminen pedagogisella mallintamisella – syntyy suositukset perusopetuksen järjestämiseen.
  2. Perustaitoja vahvistavan opetustyön arvostuksen ja osaamistason kohottaminen – opettajien täydennyskoulutusta ja työpari- ja verkostotyöskentelyn malleja.
  3. Synergian ja kustannustehokkuuden lisääntyminen jakamalla avoimesti valtakunnallista verkkomateriaalia – opettajien käyttöön tuleva avoin verkkomateriaali perustaitojen tueksi.
  4. Koulutusjärjestelyiden laadun parantaminen ja koulutuksen järjestäjien perehdytyksen vahvistaminen – koulutuksen järjestäjien ymmärrys kasvaa perustaitoja vahvistavan koulutuksen järjestämisestä ja osuudesta koulutusjärjestelmän kokonaisuudessa.

Hallinnoiva organisaatio

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

Rahoitus

Hämeen ELY-keskus

Lisätietoja antaa

Juha Mäkirinta

FM, suunnittelijaopettaja, koto-opetus, media, yhteisk.aineet
Juha.Makirinta@kktavastia.fi
+358408696413

Sivua päivitetty 4.5.2021 kello 14.49