OpsoTopVälkky, työpaikkaohjaajien koulutus

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
 Aloituspäivämäärä  7.2.2014

Hakija/ hallinnoiva organisaatio

 Nimi  Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Jari
 Sukunimi  Lartama
 Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimintasuunnitelmat

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustuksen käytettäväksi alle 25-vuotiaiden, vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien nuorten työpaikkaohjaajien/-kouluttajien koulutukseen

Hankkeen tavoitteena on

  • kehittää Välkky-oppilaitosverkoston alueelle oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta räätälöity yhteinen työpaikkakouluttajakoulutuksen toimintamalli sekä kehittää työvälineitä ja muita toimintamalleja, joilla pystyisimme entistä paremmin tukemaan työpaikkakouluttajia opiskelijan opintojen ohjaamisessa
  • luoda/kehittää toimintamalleja, jotka olisivat helposti monistettavissa ja levitettävissä myös muiden koulutuksenjärjestäjien käyttöön
  • parantaa opiskelijan työpaikalla saaman ohjauksen ja tuen laatua.

Mukana olevat organisaatiot

 Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 Hyria koulutus Oy
 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia