Ohjaten yksilölliseksi osaajaksi

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
 Aloituspäivämäärä  8.6.2015

Hakija/ hallinnoiva organisaatio

 Nimi  Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi  Päivi
 Sukunimi  Kortesniemi
 Sähköposti  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

 Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä vastataan yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa seuraaviin yhteisiin tavoitteisiin:

  1. Hyvän ohjauksen kriteeristön käyttöönoton edistäminen hankkeen tavoitteiden mukaisesti. Hyvän ohjauksen kriteeristön toteutumisen arviointia tehdään tarkistuslistan avulla
  2. Suora- ja erillishakuprosessien yhdenmukaistaminen. Vertaillaan hanketoimijoiden kesken prosesseja ja kehitetään prosessia vastaamaan hakijan tarvetta päästä opintoihin joustavasti, eri lukuvuoden aikana ja mahdollistaa yksilöllisen opintopolun. Lisäämällä ohjauksellista osaamista hakeutumispalveluihin se auttaa hakijaa hahmottamaan haettavan koulutusmuodon sopivuuden (rahoitus, opintojen muoto, alan vaatimukset, hakijan odotukset). Tavoitteena on yksilölliset tutkinnot ja läpäisyn tehostaminen
  3. Opiskeluhuoltolain yhteisöllisen toiminnan vakiinnuttaminen ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen. Yhteisöllisen opiskeluhuollon mallintaminen ja uusien yhteistyökumppaneiden hankkiminen tukemaan yhteisöllistä opiskeluhuoltoa (esim. päihdepalvelu, peliriippuvaisille suunnattuja palveluja ym.). Vahvistetaan yhteisöllistä opiskelijahuoltoa ammatillisissa yksiköissä esimerkiksi Hyvinvointiryhmän avulla. Ryhmän toiminnalle luodaan vuosikello ja teemat toiminnalle. Ryhmän toimintaa arvioidaan omavalvonnan keinoin ja toimintaa kuvataan blogina.

Muut mukana olevat organisaatiot

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Hämeen ammatti-instituutti
© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia