Toteutusaika 17.9.2018–30.6.2020

Hankkeen tavoitteet:

  1. Kehittää kansalaisopistossa sovellettavia, maahan muuttaneiden henkilöiden osaamista tunnistavia menetelmiä.
  2. Tarjota maahan muuttaneelle opiskelijalle uusia oppimiskohteita arjen keskellä työllistyminen, opinnot tai hyvä harrastaminen silmällä pitäen
  3. Kouluttaa kansalaisopiston henkilöstöä kohtaamaan monikulttuurisia ja monikielisiä asiakasryhmiä.
  4. Osaamisen tunnistaminen kohdennetaan taide-, liikunta- ja kulttuurialoilla tarvittaviin taitoihin.
  5. Tehdään yhteistyötä alueen muiden maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien toimijoiden kanssa.

Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Vanajaveden Opisto

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätiedot

Riitta-Liisa Joutsenlahti
riitta-liisa.joutsenlahti@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 29.12.2020 kello 12.19