Toteutusaika 1.8.2019–2020

Uuden hankkeen tarkoitus on hyödyntää ammattiopistossa aiemmin saatuja kokemuksia laajentamalla Liikkuva opiskelu –ohjelman tavoitteita myös lukio-opiskelijoille. Hanke hyödyntää opiskelijatutoreita liikunta-agentteina ja hanke edistää toiminnan siirtymistä vakiintuneiksi käytännöiksi liikunta-aktiviteettien ohjaamista opinnollistamalla. Hankkeessa hyödynnetään koulutuskuntayhtymän yhteisiä resursseja kaikkien oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilöstön saavutettaviksi ja vakiinnutetaan liikunnallistamisen toimintaperiaatteita jokapäiväiseen työhön ammattiopistossa ja lukioissa.

Tavoitteet

  1. saada liikunnallisiin toimintoihin mukaan opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneet liikunnasta, mutta eivät harrasta kilpailutoimintaa
  2. lisätä arkiliikuntaa kaikille koulupäivän aikana
  3. hyödyntää oppilaitosten olemassa olevia tiloja ja muita resursseja aiempaa paremman yhteissuunnittelun avulla
  4. parantaa yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä kussakin oppilaitoksessa
  5. lisätä opiskelijoiden osallisuuden tunnetta
  6. tarjota liikunta-agentteina toimiville opiskelijoille liikunnanohjauskoulutusta ja mahdollisuuksia harjoitella suunnittelu- ja ohjaustaitojaan  ja vaikuttaa oppilaitosten opiskelijoiden hyvinvointiin vahvistamalla liikunnallista elämäntapaa ja terveellisiä elintapoja

Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (hallinnoiva organisaatio)

Rahoitus

Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Tuomo Iltanen, puh. +358 40 8696 470
tuomo.iltanen@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 29.12.2020 kello 12.41