Toteutusaika 1.8.2020–30.9.2021

Aiemmissa hankkeissa korostuivat erilaisten tilojen ja välineiden käyttö liikunta-aktiviteeteissa. Uuden hankkeen tarkoitus on hyödyntää ammattiopistossa aiemmin saatuja ja lukuvuonna 2019-2020 Liikkuva Opiskelu-hankkeessa saatuja kokemuksia. Hanke hyödyntää opiskelijatutoreita liikunta-agentteina ja hanke edistää toiminnan siirtymistä vakiintuneiksi käytännöiksi liikunta-aktiviteettien ohjaamista opinnollistamalla.

Hankkeessa hyödynnetään koulutuskuntayhtymän yhteisiä resursseja kaikkien oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilöstön saavutettaviksi ja vakiinnutetaan liikunnallistamisen toimintaperiaatteita jokapäiväiseen työhön ammattiopistossa ja lukioissa.

Aiemmassa Liikkuva Tavastia hankkeessa saatiin uusia liikuntavälineitä ja niiden kierrättämisen toimintoja on tarkoitus jatkaa uudessa hankkeessa ja laajentaa kiertoliikettä uusiin toimipisteisiin ympäri kampusta. Liikuntatuutoreiden roolia halutaan uudessa hankkeessa nyt vahvistaa.

Tavoitteet

  1. vähän liikkuvien opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen
  2. opetuksen ja oppituntien toiminnallisuus lisääminen
  3. välitunti- ja taukoaktiviteettien lisääminen
  4. yhteisöllisyyden parantamisen ja opiskelijoiden osallistamisen jatkaminen
  5. liikunta-tutoreiden roolin ja heidän rekrytointinsa vahvistaminen
  6. tiedon tarjoaminen terveellisten elintapojen vaikutuksista opiskelijan hyvinvointiin – liikunta, ravinto, uni, henkinen hyvinvointi
  7. esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen ja sovellettu liikunta eri opiskelijaryhmillä
  8. sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioiminen liikuntatarjonnassa ja sen suunnittelussa

Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (hallinnoiva organisaatio)
Ammattiopisto Tavastia
Hämeenlinnan lyseon lukio
Kaurialan lukio

Rahoitus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Koulutuskuntayhtymä Tavastia on saanut aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta.

Lisätietoja antaa

Tuomo Iltanen

Rehtori, liikunta
Tuomo.Iltanen@kktavastia.fi
+358408696470

Sivua päivitetty 13.12.2021 kello 14.47