Liiketalouden TOP10

Projektin perustiedot

Projektin koodi OKM/422/522/2013
Päätöspäivämäärä 10.2.2014
Aloituspäivämäärä 10.2.2014
Päättymispäivämäärä 31.12.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen tavoitteet

Liiketalouden TOP10-hankkeessa on mukana kahdeksan koulutuksen järjestäjää, joista kuusi on toisen asteen ammatillista peruskoulutusta järjestävää oppilaitosta, yksi toisen asteen ammatillinen erityisoppilaitos (Kiipulan ammattiopisto) ja yksi ammattikorkeakoulu/ ammatillinen opettajakorkeakoulu (HAMK) sekä joukko aluellisia kehittämisyhtiöitä, yrittäjäjärjestöjä ja kauppakamareitasekä paikallisia yrittäjiä ja työnantajia. Ammattiopisto Tavastia on mukana Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän koordinoimassa Etelä-Suomen metropolialueelle ja sen reunoille sijoittuvassa verkostossa, joka toteuttaa yhdessä Liiketalouden TOP10-hanketta.

Hankkeessa on tavoitteena yhdistää opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen tarpeet ja tavoitteet. Hankkeessa työssäoppimista käytetään välineenä, jonka avulla mahdollistetaan yksilölliset opintopolut (pedagogiset tavoitteet), opiskelijan ammatillisen osaamisen kasvu ja työelämäverkostojen rakentuminen (opiskelijan ammatilliset ja uratavoitteet) sekä madalletaan yritysten kynnystä toimia opiskelijalle työssäoppimispaikkana ja jatkossa ammattiin valmistuneelle nuorelle työnantajana (työelämän tarpeet ja toiveet).

Kohderyhmä

1) Liiketalouden perustutkintoon opiskelevat nuoret, joiden motivoitumista ja opintoihin kiinnittymistä edistetään mahdollistamalla työoppimisen kautta toteutettavat yksilölliset opintopolut ja joiden siirtymistä ammatillisista opinnoista työelämään edistetään työssäoppimisen kautta rakentuvien verkostojen avulla.

2) Alueen työnantajat, joille tarjotaan konkreettista tukea, ohjausta ja palveluja työssäoppimispaikkana toimimiseen sekä nuoen työllistämisen tueksi.

3) Ammattiliset opettajat, yhteisten aineiden opettajat (atto), muu ammatillisen koulutuksen henkilöstö ja oppisopimustoimijat, jotka saavat uudentyyppisten työpaikalla tapahtuvan opiskelun toteuttamismallien käyttöönotossa sekä työssäoppimisen ohjauksessa tarvittavaa osaamista.

  • Hanke kohdistuu pääsääntöisesti liiketalouden perustutkinnon opiskelijoihin. Tavastian osahankkeessa lisäksi mukana ovat tutkintoa oppisopimuskoulutuksena sekä näyttötutkintona suorittavat
  • myynnin ja taloushallinnon ammattitutkintoa suorittavat
  • nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyhmät sekä em. ryhmien opettajat

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Arto
Sukunimi Ruhala

Rahoitusviranomainen

Viranomainen OKM

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia