LEANilla tulosta

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Aloituspäivämäärä  15.12.2016

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Jouni
Sukunimi Haajanen
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

 Laadukkaan ja kustannustehokkaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi verkostotoimijoiden on edelleen tehostettava ja virtaviivaistettava toimintaansa sekä entistä paremmin ennakoitava asiakkaidensa tarpeet. Suunnitelman mukaan hankkeessa kehitetään laadunhallintaa ja johtamista, Osaava henkilöstö jaksaa työssään ja se näkyy opiskelijoille ja muille asiakkaille sekä sidosryhmille parempana koulutuksen ja toiminnan laatuna.

Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa henkilöstö LEAN-ajatteluun. Uusi toimintatapa vaatii uudenlaista johtamista ja johtamisen työkaluja, joita kehitetään hankkeen aikana. Näistä esimerkkejä ovat 5S-menetelmä ja jatkuvan parantamisen taulut. Nykyisten sähköisten välineiden yhteensovittaminen tehostaa tiedon keräämistä ja sen käyttöä. Verkostossa on mukana myös koulutuksen järjestäjiä, jotka vielä kehittävät laadunhallintaansa perustyökaluja, oppien edenneemmiltä hankekumppaneilta.

Mukana olevat organisaatiot

Kiipulasäätiö, Kiipulan ammattiopisto
 Ahlmanin koulun säätiö, Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto
 Palloilusäätiö, Eerikkilän Urheiluopisto
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia
 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky, Forssan ammatti-insittuutti
 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
 Hevosopisto Oy, Ypäjän Hevosopisto

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia