Toteutusaika 13.12.2017–2019

KoneDigi kehittää kone- ja tuotantotekniikan koulutusta laajana verkostoyhteistyönä. Tuloksena ovat monimuotoiset digitaaliset oppimisympäristöt, jotka ovat ajanmukaisia sekä opiskelijoiden tarpeiden ja osaamistason mukaan joustavia. Kehittämistyö on ennakoivaa ja tulokset ovat sovellettavissa myös tulevaisuudessa.

Hankkeen tavoitteena on digitaalisten oppimisympäristöjen monimuotoistaminen ja toimintatapojen moninaistaminen erilaisiin tutkimustuloksiin perustuen. Opetussisältöjen ja pedagogisten mallien lisäksi tavoitteena on digitaalisia välineitä käyttäen tapahtuvan opiskelijan osaamisen dokumentoinnin ja oppisen arvioinnin kehittäminen. KoneDigi-verkosto on kone- ja tuotantotekniikan koulutuksen valtakunnallisia edelläkävijöitä ja kehittäjiä: tulos konkretisoituu ajanmukaisina tulevaisuutta ennakoivina oppimisympäristöinä, moninaisina digitaalisuutta hyödyntävinä opetusmenetelminä, joustavina opiskelijalähtöisinä ohjausmenetelminä sekä arvioinnin välineenä.

Tavoitteena on, että kaikissa KoneDigi-verkoston oppilaitoksissa kone- ja tuotantotekniikan oppimismenetelmät ovat opiskelijoita motivoivia, moderneja sekä monipuolisia. Digitaalisuutta hyödyntävät oppimistehtävät ja kokonaisuudet mahdollistavat opiskelijan omatahtisen opiskelun ja sallivat erilaiset oppimispolut. Hitaasti etenevillä on enemmän aikaa tehtävien suorittamiseen ja nopeasti etenevät voivat edetä opinnoissaan vastaavasti nopeammin. Opettajan ohjausaika on joustavammin jaettavissa erilaisten oppijoiden tarpeiden mukaisesti.


Mukana olevat organisaatiot

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova (hallinnoiva organisaatio)
Ammattiopisto Tavastia
Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
Koulutuskeskus Salpaus
Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä, Sedu
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä
Tampereen seudun ammattiopisto, TREDU
SASKY Koulutuskuntayhtymä

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätiedot

Anu Konkarikoski
anu.konkarikoski@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 29.12.2020 kello 12.14