KoneDigi

PROJEKTIN PERUSTIEDOT

Projektin tila   Päättynyt
Aloituspäivämäärä  13.12.2017

HAKIJA/ HALLINNOIVA ORGANISAATIO

Nimi  Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

PROJEKTIN VASTUUHENKILÖ

Etunimi  Anu
Sukunimi  Konkarikoski
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

RAHOITUSVIRANOMAINEN

Opetushallitus  

Mukana olevat organisaatiot

Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova
 Ammattiopisto Tavastia
 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
 Koulutuskeskus Salpaus
 Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä, Sedu
 Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä
 Tampereen seudun ammattiopisto, TREDU
 SASKY Koulutuskuntayhtymä

TOIMINTASUUNNITELMAT

 KoneDigi kehittää kone- ja tuotantotekniikan koulutusta laajana verkostoyhteistyönä. Tuloksena ovat monimuotoiset digitaaliset oppimisympäristöt, jotka ovat ajanmukaisia sekä opiskelijoiden tarpeiden ja osaamistason mukaan joustavia. Kehittämistyö on ennakoivaa ja tulokset ovat sovellettavissa myös tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on digitaalisten oppimisympäristöjen monimuotoistaminen ja toimintatapojen moninaistaminen erilaisiin tutkimustuloksiin perustuen. Opetussisältöjen ja pedagogisten mallien lisäksi tavoitteena on digitaalisia välineitä käyttäen tapahtuvan opiskelijan osaamisen dokumentoinnin ja oppisen arvioinnin kehittäminen. KoneDigi-verkosto on kone- ja tuotantotekniikan koulutuksen valtakunnallisia edelläkävijöitä ja kehittäjiä: tulos konkretisoituu ajanmukaisina tulevaisuutta ennakoivina oppimisympäristöinä, moninaisina digitaalisuutta hyödyntävinä opetusmenetelminä, joustavina opiskelijalähtöisinä ohjausmenetelminä sekä arvioinnin välineenä.

Tavoitteena on, että kaikissa KoneDigi-verkoston oppilaitoksissa kone- ja tuotantotekniikan oppimismenetelmät ovat opiskelijoita motivoivia, moderneja sekä monipuolisia. Digitaalisuutta hyödyntävät oppimistehtävät ja kokonaisuudet mahdollistavat opiskelijan omatahtisen opiskelun ja sallivat erilaiset oppimispolut. Hitaasti etenevillä on enemmän aikaa tehtävien suorittamiseen ja nopeasti etenevät voivat edetä opinnoissaan vastaavasti nopeammin. Opettajan ohjausaika on joustavammin jaettavissa erilaisten oppijoiden tarpeiden mukaisesti.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia