Toteutusaika 13.12.2017–2019

Kiltojen digiyhteistyön vahvistaminen: eri paikkakunnilla toimivien saman alan kiltojen verkossa tapahtuvan yhteistyön vahvistaminen sekä eri alojen kiltojen välisen digiyhteistyön systemaattinen lisääminen mm. on-line opetuksen ja yhteisten verkkoalustojen avulla.

Uusien laaja-alaisten tutkinnon perusteiden ottaminen haltuun yhdessä sekä avoimesti verkossa olevan aineiston jäsentely yhteiseen käyttöön uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Avoin kilpailu opettajille avoimien ympäristöjen innovaatioista. Yksilöllisen polun seuraamisen tietoturvaan liittyvien kysymysten ratkaiseminen. Virtaviinaisten yhteisten tutkinnon osien alakohtaistus- ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen viemiskokemusten kerääminen sekä niiden aineistomallin luominen. Toimivia malleja valtakunnalliseen jakoon em. avoimen verkkoyhteistyön malleista.


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (hallinnoiva organisaatio)
Careeria Oy
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Hevosopisto Oy
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätiedot

Anu Konkarikoski
anu.konkarikoski@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 29.12.2020 kello 12.51