Toteutusaika 14.12.2018–2019

Hankkeen tavoitteena on tuottaa globalisaation ja kestävän kehityksen verkkokurssi ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Verkkokurssi toteutetaan kolmella kielellä: suomi, ruotsi ja englanti. Praktikum toteuttaa ruotsinkielisen kieliversion ja Helsinki Business College englanninkielisen kieliversion.

Ammatillisen koulutuksen yhteinen tutkinnon osa Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen sisältää Kestävän kehityksen opinnon. Kestävän kehityksen osaaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen lähtökohdat, ulottuvuudet (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen) ja tavoitteet. Edistää omalla toiminnallaan kestävää kehitystä, osaa pohtia ilmiöitä eettisesti ja toimia vastuullisesti, noudattaa ammattietiikkaa.

Hankkeessa on mukana kaikkiaan kuusi koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea ja projektin tuotokset levitetään valtakunnallisesti kaikkien koulutuksen järjestäjien ja tätä kautta opiskelijoiden käyttöön. Hanke poistaa opiskelijoiden oppimateriaalikustannukset aihealueelta ja mahdollistaa ajantasaisen oppimateriaalin yhteisiin tutkinnon osiin.


Mukana olevat organisaatiot

Helsinki Business College Oy (hallinnoiva organisaatio)
TAO – Turun ammattiopistosäätiö
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia
Etelä-Savon Koulutus Oy
Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin koulutuskeskus REDU
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätiedot

Merja Kytöaho
merja.kytoaho@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 29.12.2020 kello 12.47