Toteutusaika 12.4.2019–31.12.2021

Keskiössä uusi opettajuus – yhteistoiminnallisuudesta vahvuutta muutokseen -hankkeessa toteutetaan kaksi koulutusta (kaksi toteutusta):

  1. Johtotähti – Kohti uusia johtamisrakenteita ja koulutuksen järjestämisen tapaa 1 pv
  2. Uudistukset ja pedagogiset mallit tiimien käytänteiksi 6 op – koulutus

Hankkeen yhteissuunnittelua ja tiimiopettajuutta kehittävä toimintamalli

  • tukee johtamisen rakenteita, jotka mahdollistavat reformin käyttöön viemisen
  • auttaa ottamaan uudistukset haltuun
  • viemään ne käytänteiksi erilaisten pedagogisten mallien avulla
  • kehittäen samalla tiimien pedagogista toimintaa.

Valitut pedagogiset mallit tukevat uudistuvaa tapaa toimia. Lisäksi hanke edistää työssäjaksamista tukemalla opetuksen suunnittelua sekä opettajan itsensä ja työnsä johtamista.


Mukana olevat organisaatiot

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (hallinnoiva organisaatio)
Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Arto Ruhala

Kehitysjohtaja
Arto.Ruhala@kktavastia.fi
+358505533564

Sivua päivitetty 13.12.2021 kello 14.46