JousTO VÄLKKY

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  27.1.2015

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi  Arto
Sukunimi Ruhala
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Projektin kuvaus

Verkostonhankkeen tavoitteena on oppisopimuskoulutuksen, työssäoppimisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavien yhdistämismahdollisuuksien kehittäminen sekä toteutusmallien jalkauttaminen. Lisäksi tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevia uusia oppimisratkaisuja ja –ympäristöjä. Olennainen osa edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista on niihin liittyvien toteutusedellytysten luominen: henkilöstöltä vaadittavan uudenlaisen osaamisen ja toimintatavan mahdollistaminen, tavoitteita tukevien rakenteiden vahvistaminen sekä työnantajien sitoutumista edistävä tiedottaminen, perehdyttäminen ja tukeminen. Konkreettisia tavoitteita ovat

  • alakohtaisen työssäoppimisen ja oppisopimusmallien, kuten 2+1, luominen kone- ja metallialalle, logistiikka-alalle sekä rakennusalalle
  • työn ja koulutuksen joustavan yhdistämisen mallien kuvaaminen
  • työelämän, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden ohjeistusten/koulutusaineistojen luominen
  • opettajien ja kouluttajien valmiuksien varmistaminen opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien ohjaamiseksi
  • työelämän, opetushenkilöstön ja opiskelijoiden kouluttaminen Internetin ja mobiilisovellusten käyttämiseen kehitettävien mallien toteutuksessa
  • työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrän lisääntyminen ja laadun paraneminen, mikä parantaa koulutuksen työelämävastaavuutta, opettajien työelämätuntemusta ja opiskelijoiden työelämätaitoja ja työllistymisedellytyksiä
  • osaamisperusteisuuden ja yksilöllisyyden toteutuminen opiskelijan opinnoissa ja tutkinnon suorittamisessa
  • joustavan 2+1-mallin myötä nuorten oppisopimuksien lisääntyminen

Hankkeen varsinainen kohderyhmä, kone- ja metalliala sekä kuljetusala, ovat hyviä kehittämisen kohteita. Kone- ja metalliala kärsii jossain määrin huonosta imagosta taloudellisesta suhdanteesta johtuen, mutta oppisopimus ja työpaikalla tapahtuva oppiminen ovat alalle tuttuja, ja opetussuunnitelmien uudistuessa ne soveltuvat erityisen hyvin käytännönläheiselle alalle. Kuljetusalalla on paljon ominaispiirteitä, joiden vuoksi oppisopimus on toistaiseksi harvinaisempi. Toisaalta molempia mainittua alaa yhdistää työvoimatarve tulevaisuudessa. Kuljetusalan ammattipätevyysdirektiivipätevyysvaatimusten vuoksi alalta poistuu osaajia, joten uusia ammattilaisia tarvitaan. Työpaikalla tapahtuvalla oppimisella ja 2+1-mallilla pystytään vastaamaan myös alueelliseen työvoiman tarpeeseen. Kolmas kohdeala, rakennusala, tarjoaa edellä mainittuja aloja täydentäviä näkökulmia monipuolisuutensa ansiosta.

Hankkeen lopputuloksena tavoitellaan nuorten ja yritysten kohtaannon parantamista, yritysyhteistyön terävöittämistä ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta yrityksille.

Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Hyria koulutus Oy

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia