Toteutusaika 1.8.2016–2019

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Mikro- ja PK-yritysten työhyvinvoinnin lisääminen – huomioidaan erityisesti ikääntyvien työntekijöiden ja muutostilanteiden näkökulmasta, mentaaliset/fyysiset keinovalikoimat
  2. Esimiestaitojen ja oman työn johtamistaitojen kehittäminen osana työhyvinvoinnin lisäämistä
  3. Innostuksen tekijöiden selvittäminen ja pysyvän innostuksen -mallin luominen
  4. Luoda osallistava prosessikeskeisen työn kehittämisen malli
  5. Digitaalisen ulottuvuuden lisääminen osaksi työhyvinvoinnin kehittämistä

INTO 2 yhteiset 2022

Mukana olevat organisaatiot

Hyria Koulutus Oy (hallinnoiva organisaatio)
Kiipulasäätiö
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky

Rahoitus

Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Päivi Lauronen
paivi.lauronen@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 13.4.2022 kello 15.08