Hyvä alku Hämeessä (ESR)

Linkki Hyvä alku Hämeessä www-sivuille

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  1.1.2016

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Tiina
Sukunimi  Alhainen
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

 Hämeen ely-keskus

 Muut mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia: Ammattiopisto Tavastia ja Vanajaveden Opisto
 Hämeenlinnan kaupunki
 Hämeenlinnan seudun Setlementti ry.
 Suomen Akateemisten Naisten liitto, Luetaan yhdessä verkosto

Toimintasuunnitelmat

Hyvä alku Hämeessä -hanke on osa valtakunnallista Kotona Suomessa –kokonaisuutta, jossa tavoitteena on kotoutumispalveluiden ja -prosessien kehittäminen.

Kokonaisuus sisältää kaksi toisiaan tukevaa osiota: Hyvä alku– ja Hyvä polku -hankeosiot. Hyvä alku -hankeosiossa mallinnetaan pilottiprojektien tulosten pohjalta valtakunnallinen kotoutumisen alkuvaiheen palvelumalli. Hyvä polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, kotouttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta aluekoordinaattorien työn avulla

Hyvä alku Hämeessä -hankkeen tavoitteena on kehittää toimiva alueellinen palvelumalli, jossa kotoutumisen alkuvaiheessa olevat maahanmuuttajat saavat palveluja joustavasti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Hankkeessa kuvataan kotoutumisen alkuvaiheen prosessit ja palveluketjut alueen eri kotoutumisesta vastuussa oleville toimijoille ja pyritään vähentämään eri organisaatioiden mahdollisia päällekkäisiä toimintoja.

Kotoutumistyö tehostuu ja sen laatu paranee, kun palveluketjut toimivat koordinoidusti. Kotoutumisen tehostuminen vahvistaa maahanmuuttajien siirtymistä työmarkkinoille ja heidän kiinnittymistään paikkakunnalle. Hankkeessa käytetään palveluverkoston toimijoiden välistä prosessi- ja verkostotyötä, vahvistetaan toimijoiden monikulttuurisuusosaamista koulutuksin ja mentoroinnein ja kehitetään uudentyyppisiä kotouttamiskoulutusmalleja.

Hankkeen tuloksena syntyy kuntien, TE-hallinnon, koulutusorganisaatioiden, kolmannen sektorin ja maahanmuuttajien itsensä kehittämä alkuvaiheen kotoutumisen toimintamalli. Siinä palvelujärjestelmä katvealueet ja päällekkäisyydet on poistettu, kotoutumisprosessin vastuut ja työnjaot ovat selkeät ja viestintä organisaatioiden välillä toimii tehokkaasti. Kotouttamisen polku johtaa koulutusmoduuleihin, jotka takaavat nopean pääsyn suomen kielen opintoihin ja siirtymiseen työmarkkinoille. Maahanmuuttajat toimivat aktiivisina kansalaisina ja omien palveluidensa kehittäjinä ja tukevat toisiaan vapaaehtoistyön verkostoissa.

Työelämä tunnistaa maahanmuuttajat kansainvälistymisen ja kasvun resurssina. Sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon hankkeessa: turvapaikanhakijataustaisesti Suomeen tulevista suurin osa on miehiä. Naisten osallistumisessa koulutuksiin näkyy lastenhoidon vaikutus. Hankkeen toiminnassa tavoitellaan mm. kotiäitien saamista alkukartoituksiin, ohjaukseen ja koulutusmoduuleihin.

Hyvä alku Hämeessä –hanketta koordinoi Koulutuskuntayhtymä Tavastia, projektipäällikön ja projektisihteerin lisäksi hankkeessa toimivat Vanajaveden Opiston ja Ammattiopisto Tavastian projektisuunnittelijat. Hankkeen osatoteuttajista Hämeenlinnan kaupungilla hankkeessa toimii erikoissosiaalityöntekijä ja Hämeenlinnan seudun Setlementti ry.:llä sekä Suomen Akateemisten naisten liitossa projektisuunnittelijat.

EU ESR logo  Vipuvoimaa 2014_2020 logo netti  ely_keskus_logo

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia