Toteutusaika 9.9.2019–28.2.2022

HyGGe – hyvinvointiteknologia hyödyksi verkoston yhteiset tavoitteet muodostavat kolme kehittämispolkua. Kehittämispoluissa painottuvat

  1. monipuolinen kehittämisyhteistyö työelämäkumppaneiden kanssa
  2. hyvinvointiteknologian alan pedagoginen palveluprosessi, jossa yhdistyvät alan erityyppiset oppimisympäristöt, osaamisen hankkimisen tavat, tekniikka ja kokeilut moderniksi yhteiseksi oppimisympäristöksi sekä
  3. digitaaliset kokeilut; PedaBotti ja oppimisanalytiikka osaamisen kehittämisen ja seurannan tukena.

Hyvinvointiteknologinen osaaminen hyödyksi alan palveluketjussa.


Mukana olevat organisaatiot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (hallinnoiva organisaatio)
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Turun kaupungin sivistystoimiala/ ammatillinen koulutus
Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida
Tampereen kaupunki/ Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Sivua päivitetty 13.9.2022 kello 12.22