Toteutusaika 1.9.2018–

Hankkeessa kokeillaan eri oppiaineiden yhdistämistä ammatillisissa opinnoissa. STEAM-lähestymistapa (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) yhdistää tieteen, teknologian, taiteen ja matematiikan nykyaikaiseksi monitieteiseksi lähestymistavaksi. Menetelmää on alettu toteuttaa myös opetuksessa.

Kaksivuotisessa koulujen yhteistyöhankkeessa on kumppaneita Italiasta, Portugalista, Romaniasta ja Tšekin tasavallasta. Opiskelijat toteuttavat yhteisesti sovitut tehtävät ja esittelevät tuotokset hanketapaamisissa. Viimeinen hanketapaaminen järjestetään Tšekin tasavallassa. Tässä keväällä 2020 järjestettävässä ”innovaatio- ja luovuusfestivaalissa” kumppanimaiden opiskelijat ja opettajat esittelevät hankkeessa tekemänsä tuotteen tai projektin, jonka tekemisessä he ovat käyttäneet STEAM-menetelmää. Ammattiopisto Tavastiassa EDINN-hankkeeseen osallistuu liiketoiminnan perustutkinnon opiskelijoita ja opettajia.


Hallinnoiva organisaatio

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Arto Ruhala

Kehitysjohtaja
Arto.Ruhala@kktavastia.fi
+358505533564

Sivua päivitetty 13.9.2022 kello 12.21