Toteutusaika 9.9.2019–31.12.2021

Hankkeessa tuotetaan ammatillisen koulutuksen erityispiirteisiin sopiva malli, miten dataa konkreettisesti käytetään oppijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa oppimisympäristöissä. Kehittämisen keskiössä on opiskelija ja hänen osaamisensa kehittymiseen liittyvän datan kerääminen ja visualisointi ohjaus- ja vuorovaikutusprosesseihin kytkettynä sekä eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen parantaminen. Hankkeessa tuotetaan aiheeseen liittyvä sanasto ja tietomalli sekä huomioidaan muu kehittämistyö, tekoälyn käytön mahdollisuudet sekä simulaattoreista ja IoT-laitteista saatava data osaamisen kehittymisen seurannassa.

Tulevaisuuden työelämätaidoista oman osaamisen ja sen hankkimisen dokumentointitaitojen opetuksesta saadaan aiempaa parempia malleja. Hankkeen tuotosten avulla oppimisanalytiikan käyttöönotto helpottuu. Opiskelijaa, opettajaa, hoks-ohjaajaa ja opoja sekä hallintohenkilöstöä voidaan mallin avulla kouluttaa oppimisanalytiikan hyödyntämisessä.


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (hallinnoiva organisaatio)
CareeriaPlus Oy
Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Aikuiskoulutus TAITAJA
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
SASKY koulutuskuntayhtymä

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Anu Konkarikoski

Kehittämiskoordinaattori
Anu.Konkarikoski@kktavastia.fi
+358505504064

Sivua päivitetty 13.9.2022 kello 12.20