DigiVälkky

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  14.12.2015

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Marja
Sukunimi Vaario
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimintasuunnitelmat

Rahoituspäätöksen mukaisesti valtionavustus kohdennetaan seuraaviin tavoitteisiin, jotka on tarkennettu toimivaksi hankekokonaisuudeksi:

Verkostolla kehittäminen / verkoston osaamisen kehittäminen

a. temaattiset ryhmät samantyyppisten työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseksi.

Teemaryhmät muodostetaan aloista, jotka ovat pedagogisesti samantyyppisiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen digitaalisen tuen näkökulmasta (koordinaattori + teemaryhmien pj:t):

b. työpaikkojen digiosaamisen kehittäminen, työnantajaraati, yrittäjäyhdistykset

1.     Verkoston yhteinen oppimisen digitaaliseen tukemiseen liittyvä tiivis tietopaketti työnantajille 4/2016- (koordinaattori + hanketiimi)

2.     Työnantaja- ja yrittäjäyhdistysraati muodostetaan koko verkoston alueella hankkeen alkuvalmistelujen jälkeen. Toiminta 9/2016-10/2017

c. verkoston yhteisen digistrategian kehittäminen työssäoppimisen osalta (nykytila, välineet, peda, oppilaitosten erityisosaamisten hyödyntäminen yhteistyössä, ks. tarkempi suunnitelma)

Työstäminen aloitetaan Välkky-verkoston johtoryhmässä 2/2016 sekä tarvittavissa työryhmissä verkoston oppimisen digitaalisen tuen asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen. Työ jatkuu vuoden 2016 ajan

Tiedon hallinta / tiedolla johtaminen

a. opiskelijaa koskeva tieto: eportfoliot, eHOPS jne. osallisuuden tasolla ja järjestelmätasolla huomioiden valtakunnalliset ePerusteet ja eHOPS.

oppilaitos-/alakohtaisissa prosesseissa huomoidaan valtakunnalliset järjestelmät (ei päällekkäistä tai ristiriitaista työtä), hanketiimi ja Välkky-johtoryhmä 2/2016-10/2017

b.prosessin hallinta eli tiedot työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestelyistä, sisällöistä, seurannasta ja tuloksista oppimisen digitaalisen tukemisen näkökulmasta sekä tämän vieminen oppilaitosten laatujärjestelmien mukaisiin prosessikuvauksiin

1.     Välkky-johtoryhmä sekä ao. työryhmät sekä koulutuksen järjestäjien prosesseista vastaavat henkilöt 10/2016-

2.     edellisen pohjustukseksi hanketiimi ja teemaryhmät: uuden pedagogiikan mahdollistavat rakenteet (tarvittavat välineet, osaaminen, työaika ja työnjako sekä opiskelijan, opettajan ja työnantajan ymmärrys tietoturvasta). Opiskelijan ja työpaikkakouluttajan/-ohjaajan ohjauksen ja tuen istuttaminen opettajan ja ohjaajan työhön ja oppilaitosten prosesseihin oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen aikana.

c. strategiataso, johdon koulutus, laatunäkökulma

d. sähköisen tunnistautumisen mahdollistaminen

Välkky-verkoston johtoryhmän ja työryhmien kokoonpanot ovat verkoston wiki-sivuilla: https://valkky-oppilaitosverkosto.wikispaces.com/

Hankkeen sivut:

https://sites.google.com/edu.hyria.fi/digivalkky

Mukana olevat organisaatiot

Ammattiopisto Tavastia
 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky
 Hyria koulutus Oy
 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
 Kiipulasäätiö
 Hevosopisto Oy
 Hämeen ammatti-instituutti

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia