Digisilta lukiosta työelämään/ lukiot

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  29.6.2015

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Lukioliikelaitos Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Tuomo
Sukunimi  Iltanen
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Opiskeluun sisällytetään ilmiöpohjaisia oppiaineita integroivia konkreettisia oppimistehtäviä, joita voidaan toteuttaa eri oppiaineiden oppimistavoitteiden mukaan yritys- ja yhteistyökumppaneiden kanssa, virtuaaliympäristöjä hyödyntäen sekä tiimioppimisena. Opiskelijoiden innovaatiotaitoja sekä digijulkaisemisen taitoja kehitetään uudenlaisella interaktiivisella ja liiketunnistuksella toimivalla teknologialla (esim. Ubi interactive ja Intuilab).

Virtuaalisia oppimisympäristöjä kehitetään opiskelijalähtöisemmiksi mahdollistamalla ilmiöpohjainen yhteisöllinen pienryhmätyöskentely samasta aihepiiristä kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa. Ylioppilaskirjoitusten tulevaa puheviestinnän koetta pilotoidaan virtuaalisissa oppimisympäristöissä ja kehitetään siinä mittavien taitojen arviointia (esim. Digitala). Arviointiin kehitetään ja testataan yliopistoyhteistyössä malleja ja kehikoita oppimisprosessin ja oppimistuotosten arvioimiseksi.

Osaamisen tunnistamiseksi kehitetään sähköisiä osaamismerkkejä. Kehittämisessä hyödynnetään myös Kanta-Hämeen Digiope-hankkeessa kehitettyjä tvt-taitotasomatriiseja. Opiskelijat osallistuvat sähköisen osaamismerkkien anomis- ja myöntämiskriteeristön suunnitteluun. Hankkeessa kehitetään edelleen Digiope-hankkeesta aloitettua opiskelijoiden digitutor-toimintaa verkostomaiseksi seudulliseksi virtuaaliympäristöjenkin kautta toimivaksi tutoroinniksi.

Opettajille järjestetään pedagogista innovaatiotyötä, oppiaineintegraatiota ja arvioinnin monipuolistamista edistäviä workshopeja, joihin osallistuminen mahdollistuu myös virtuaalisesti (esim. perusopetuksen opettajat) ja joiden työskentely linkittyy hankkeen virtuaaliseen ympäristöön. Workshopeihin kutsutaan myös opiskelijoita ja asiantuntijoita. Digiope-hankkeessa kehitettyä koulukohtaisen digiosaamisen tuen verkostoa tiivistetään. Virtuaaliteknologiaa kokeillaan joustavan ohjaamisen toteuttamisessa: oppitunnin opetusta kokeillaan esimerkiksi sijaistarve-tilanteissa etäteknologiaa.

Mukana olevat organisaatiot

Hämeenlinnan lyseon lukio

Kaurialan lukio

Lammin lukio

Parolan lukio

Riihimäen lukio

Riihimäen aikuislukio

Janakkalan lukio

Nettisivut

http://digisilta.blogspot.fi/

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia