Toteutusaika 2.1.2019–30.6.2021

Hankkeen päämääränä on kohentaa niiden henkilöiden taitoa selvitä digitalisoituvassa yhteiskunnassa, jotka eivät jo olemassa olevien kanavien kautta ole löytäneet esim. kansalaisopiston tietotekniikka-, tabletti- tai älypuhelinkursseille. Tavoitteena on myös etsiä ja kokeilla uusia matalan kynnyksen koulutustapoja ja ‑ympäristöjä sekä opiskelijoiden rekrytointitapoja. Digiopastuksissa käytetään apuna vertaisohjaajia.

Koulutusten sisällöt painottuvat sähköisen asioinnin hallintaan. Koulutus on osallistujille ilmaista.

Perusdigitaitojen kohentaminen lisää elämänhallintaa ja elämänlaatua ja parantaa siten osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Se kohentaa myös edellytyksiä hakeutua koulutukseen ja työelämään. Digitaidot ovat verrattavissa kielitaitoon, jonka hallinta ehkäisee eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

VOPin saama valtionavustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen yhteistä Digiaikakauden taidot -ohjelmaa.

→ Projektin ilmaiset digiopastukset!


Mukana olevat organisaatiot

Vanajaveden Opisto

Rahoitus

Opetushallitus

Sivua päivitetty 13.12.2021 kello 14.46