Toteutusaika 1.1.2019–

Myönnetyllä strategiarahoituksella tuetaan ja ohjataan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä heidän toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2019 myönnettävällä strategiarahoituksella tuetaan erityisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistamista ja ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin (HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessi) osaamisen kehittämistä.

Vuosille 2020 ja 2021 myönnettävillä strategiarahoituksilla tuetaan erityisesti opetuksen ja ohjauksen laadun parantamista, oppimisympäristöjen kehittämistä, koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantaminen, koulutuksen järjestäjien yhdistymistä sekä ammattitaitokilpailujen järjestämistä.

Toteutusaika 1.1.2020

Tavoitteena on, että ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä monipuolistetaan ja kehitetään tukemaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista sekä oppimistulosten saavuttamista. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa opetus-ja ohjaushenkilöstön osaamista ja kykyä hyödyntää eri oppimisympäristöjä pedagogisesti mielekkäällä tavalla opiskelijalle henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetettujen oppimistulosten saavuttamiseksi.

Toteutusaika 1.1.2021

Strategiarahoitus opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseksi on tarkoitettu kehittämistoimenpiteisiin, joiden avulla vahvistetaan ja tuetaan niiden opiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja perustaitojen kehittymistä, jotka kuuluvat aliedustettuihin ryhmiin ja joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan. Tavoitteena on myös kehittää tukitoimia oppivelvollisuuden suorittamiseen. Tavoitteena on, että opiskelu on kaikissa oppimisympäristöissä tavoitteellista, ohjattua ja tuettua ja ottaa huomioon kunkin opiskelijan tarpeet ja erilaiset tavat oppia. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan hänen tarvitsemansa tuki siten, että keskeyttäminen vähenee ja oppimistulokset paranevat etenkin aiemmin heikommin suoriutuneiden osalta.

Strategiarahoitus Oppimisympäristöjen kehittämiseen käytetään pelillistetyn 3D-ympäristön käyttöönottoon ja ensimmäisten sisältöjen luomiseen sekä tekniikan alojen simulaattoreiden ja Terveys- ja hyvinvointialojen simulaatioympäristön käytön monipuolistamiseen.

 


Hallinnoiva organisaatio

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa

Arto Ruhala

Kehitysjohtaja
Arto.Ruhala@kktavastia.fi
+358505533564

Sivua päivitetty 3.1.2023 kello 09.57