VälkkyToppis

Hankkeen tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustava yhdistäminen.

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Aloituspäivämäärä  30.9.2016

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Minna
Sukunimi Ylieskola
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimintasuunnitelmat

Hankkeen tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustava yhdistäminen.

Suunniteltuja toimenpiteitä:

  • Tavoitteena on yhdistää nuorten ja aikuisten opetusryhmät ja yhdistymisessä vahvistaa opettajan omaa osaamista.
  • Opetuksen moduloinnissa opinnollistetaan malli, jossa eri tutkinnon osia voidaan tehdä ympärivuotisilla, eri mittaisilla työelämäjaksoilla ja näin mahdollistaa lyhyemmät opintoajat. Käytännön toteutuksia tehdään opintoalakohtaisesti yhdessä työelämän kanssa.
  • Suunnitellaan opintojen moduulirakenne niin, että se tukee joustavaa opintojen aloittamista, kuvataan orientaatiojakson sisältö ja tehdään joustavan aloituksen prosessikuvaus.
  • Osaamistavoitteiden selkeyttäminen, jotta aiempaa osaamista voidaan hyödyntää paremmin.
  • Opinnollistetaan työpaikoilla tapahtuvaa oppimista hyödyntämällä oppisopimusta.
  • Pilotoidaan joustavien opintopolkujen ohjausmallia, tehostetaan osaamisaloilla tapahtuvaa yksilöllistä ohjaamista ja luodaan urasuunnittelumalli myös opintojen jälkeiseen aikaan.

Mukana olevat organisaatiot

 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky
 Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 Hyria koulutus Oy
 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
 Kiipulasäätiö
© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia