Uudet oppimisen arviointitavat ja oppimispolut lukiosta yliopistoon

Projektin perustiedot

Projektin tila Käynnissä
Aloituspäivämäärä  30.6.2016

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Kuopion kaupunki

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Pieta
Sukunimi Tukkimäki-Hildén
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Hankkeen tavoitteena on kehittää yksittäisten erillisten arviointien sijaan pitkäkestoista oppimisen prosessia tukeva arviointimalli, jonka avulla oppijan on mahdollista hahmottaa oppisen ja kasvun prosessejaan kokonaisvaltaisesti. hankkeessa haemme ”kasvun kansio” -ajattelun mukaista arviointimallia ja toimintatapaa lukiokoulutukseen. Etsimme elementtejä, joiden avulla oppija voi rakentaa laajempaa ja syvempää tietoa omasta osaamisestaan sekä sen suhteesta omiin tavoitteisiinsa ja kehittämistarpeisiinsa.

Hanke tuottaa lukioiden ja korkeakoulujen rajapintaan uudenlaisen osaamisen mittaamisen työkalun, jota voidaan käyttää lukiokoulutuksen päättöarviointina samalla kun se toimii korkeakoulujen sisäänoton tukena. Tulevaisuuden taitojen mittaamiseen tuotetaan käsitteet ja mittarit yhteisyössä korkeakoulujen ja tulevaisuustutkijoiden kanssa. Hankkeessa hyödynnetään virtuaalitodellisuuden ja kuvallisen oppimisympäristön teknologioita sulautettuna olemassa oleviin oppimisympäristöihin.

Mukana olevat organisaatiot

Kuopion kaupunki
 Jyväskylän lukiokoulutus
 Lahden kaupunki
 Lukioliikelaitos Tavastian lukiot
© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia